16-10-18 l Wethouderbijeenkomst

Wethouderbijeenkomst

Op 16 oktober organiseert AW SAMEN speciaal voor wethouders en beleidsambtenaren in de regio’s Hollands Midden, Haaglanden en Holland Rijnland deze bijeenkomst van 17.00 – 20.00 uur, bij Buurtcentrum De Mussen in Den Haag.

Tijdens deze bijeenkomst laten we zien wat SAMEN in de verschillende gemeenten doet en hoe deze samenwerking bijdraagt aan de transformatie in de zorg voor jeugd.

Aanmelden

Deelname aan deze bijeenkomst is gratis. Alleen wethouders en beleidsambtenaren kunnen zich aanmelden via onderstaand formulier.

Programma

U leert wat SAMEN in uw gemeente doet en hoe deze samenwerking u helpt in de transformatie van de jeugdhulp. Deelname is gratis. Om aan te melden kijkt u bij de tab “Aanmelden”.

17.00 – 17.30 uur
Ontvangst

17.30 – 18.00 uur
Robert Vermeiren heet u welkom
Robert Vermeiren is hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie, directeur patiëntenzorg bij Curium- LUMC en hoofd van de afdeling Onderzoek en Onderwijs. Daarnaast is hij hoogleraar forensische kinder- en jeugdpsychiatrie bij het VUMC. Door praktijk en wetenschap te verbinden streeft Robert ernaar het welzijn van jongeren en hun gezinnen te verbeteren. Dit doet hij ook vanuit zijn rol als boegbeeld van de Academische Werkplaats SAMEN.

Oud-wethouder Roos van Gelderen was van 2010 tot 2018 wethouder op het gebied van Jeugd, Zorg en Welzijn in Leiden. Over SAMEN: “We willen er echt zijn voor de gezinnen die zorg nodig hebben. Daarbij kunnen we de kennis die de afgelopen jaren binnen de academische werkplaatsen is opgebouwd, goed gebruiken.”

 

Astrid Rotering is lid van de tweekoppige Raad van Bestuur bij Jeugdbescherming west. Jeugdbescherming west werkt gezinsgericht en zoekt daarbij nadrukkelijk de samenwerking met de ouders. Tijdens deze bijeenkomst vertelt Astrid Rotering over wat SAMEN betekent voor Jeugdbescherming west.

18.00 – 19.00 uur
Transformatiedoelen geserveerd
Tijdens de maaltijd kunt u kennisnemen van praktische voorbeelden van de samenwerkingsprojecten binnen SAMEN.
Buffet van Resto VanHarte

19.00 – 20.00 uur
SAMEN Verder

Resto VanHarte verzorgt het diner tijdens deze bijeenkomst. Resto VanHarte wil sociaal isolement de wereld uit helpen en leefbaarheid in de wijk bevorderen. Speciale aandacht gaat uit naar mensen die willen doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt of hun eigen Resto-activiteiten willen ontplooien.

De Academische Werkplaats SAMEN is het kennis-, leer-, onderzoeks- en innovatienetwerk van 26 partners in de regio’s Hollands Midden, Haaglanden en Holland Rijnland. De focus ligt op de transformatie van de zorg voor kinderen en gezinnen. SAMEN is er voor ouders, kinderen, jongeren, (toekomstige) hulpverleners, beleidsmakers en onderzoekers en vormt daarmee een unieke samenwerking tussen praktijk, beleid, onderwijs en onderzoek in deze regio’s.

 

Geplaatst in Archief.