25-10-18 | Symposium Kom in actieonderzoek!

Kom in actieonderzoek!

Wil jij actieonderzoek inzetten in de zorg voor jeugd? Kom voor het hoe naar dit symposium op donderdag 25 oktober van 14.00 uur tot 19.30 uur met buffet bij de Nieuwe Energie in Leiden.

Dit symposium wordt georganiseerd door AW SAMEN met Gezin aan Zet namens het project Lerend Transformeren voor professionals die over onderzoek willen leren en zich erdoor willen laten inspireren. Onder andere door de bijdrage van Ferdie Migchelbrink kun je na deelname meepraten en -denken over actieonderzoek en er een start mee maken.

Aanmelden

Deelname is gratis voor werkplaatsleden en mogelijk zolang de limiet van het aantal deelnemers niet is bereikt.

Meer informatie

Deze bijeenkomst organiseert de Academische Werkplaats SAMEN met Gezin aan Zet namens het project Lerend Transformeren. Binnen Lerend Transformeren vinden 15 actieonderzoeken plaats, uitgevoerd door medewerkers van organisaties in het jeugddomein die in hun eigen organisatie onderzoek doen. Nieuw ondersteuningsaanbod wordt in de actieonderzoeken ontwikkeld of bestaand aanbod doorontwikkeld.

Waar het bij klassiek onderzoek gaat om het vooraf bedenken van een aanpak en deze in de praktijk te toetsen, gaat een actieonderzoeker juist met de doelgroep in gesprek om een plan te vormen. Door continue te reflecteren op wat werkt en wat niet, ontdekken actieonderzoekers en betrokken partijen in een iteratief proces de best passende oplossingen.

Ferdie Migchelbrink trapt met zijn presentatie Actieonderzoek, een eigentijdse onderzoeksbenadering deze bijeenkomst af. In deze inleiding worden uitgangspunten, principes en methoden van actieonderzoek verhelderd. Aan de orde komen de dubbele doelstelling van actieonderzoek, de participatieve dimensie en de opbrengsten. Daarnaast wordt ingegaan op wat nodig is om actieonderzoek te doen.

De theorie van Ferdie Migchelbrink wordt tijdens deze bijeenkomst geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Vervolgens gaan we samen aan de slag met actieonderzoek onder leiding van Chris Kuiper van Horizon. Ten slotte is er ruim gelegenheid in informele sfeer na te praten terwijl het buffet wordt opgediend.

Geplaatst in Archief.