29-01-19 l Extra visiegroep: rol en betekenis

Tijdens de bijeenkomst van de visiegroep 19 september jl., is afgesproken om meer structuur aan te brengen in SAMEN en thema’s te formuleren waaraan visiegroepleden zich kunnen binden. Deze behoeft bleek uit de opbrengsten uit de samen-verdergesprekken. Ook signaleert het coördinatieteam dat actieve werkplaatsleden zich niet altijd gesteund voelen in onder andere tijd en middelen om zich in te zetten voor een bepaald thema. Daarbij speelt werkdruk ook een grote rol. Dit samen vraagt een duidelijke invulling van de rol en betekenis van de visiegroep.

Geplaatst in Agenda.