29-11-18 l Jaarconferentie SAMEN innoveren – SAMEN leren – SAMEN implementeren

 

Jaarconferentie AW SAMEN

Hoe draagt SAMEN bij aan het behalen van de transformatiedoelen? Wat leren we uit de verschillende werkvormen van SAMEN?

Tijdens deze jaarconferentie op donderdag 29 november, 09.30 uur – 14.00 uur van de AW SAMEN kijken we terug op wat we hebben bijgedragen aan de transformatiedoelen. Ook staan we – praktijk, beleid, onderzoek, gezinnen en onderwijs – stil bij wat we geleerd hebben van de verschillende werkvormen. Maar vooral kijken we samen naar hoe we deze leerlessen vertalen zodat deze op de werkvloer van praktijk en beleid landen. Doe mee en kom ook naar Hogeschool Leiden. Via het tabblad ‘Aanmelden’ maak je je deelname kenbaar. Kijk onder het tabblad ‘Meer informatie’ voor het programma.

Aanmelden

Deelname is gratis voor werkplaatsleden en mogelijk zolang de limiet van het aantal deelnemers niet is bereikt.

Meer informatie

Op donderdag 29 november bekijken we vanuit verschillende invalshoeken het vraagstuk rondom implementatie. Wat doen we met de geleerde lessen binnen SAMEN? Dit doen we aan de hand van onderstaand programma. Meer over de workshops lees je op het tabblad ‘Workshops’. Heb je nu al vragen of opmerkingen? Dan horen we dat graag! Mail naar: info@awsamen.nl. We heten je van harte welkom!

09.00 u Ontvangst met koffie en thee
Keuze workshop
09.30 u Welkom door Astrid Scholten
Directeur Social Work en Toegepaste Psychologie bij Hogeschool Leiden

Introductie door Symone Detmar en Robert Vermeiren
Boegbeelden AW SAMEN

10.00 u Analyse implementatieproces (pitches)
1. Visus screening: voortschrijdend inzicht
Vasanthi Iyer, arts M&G, jeugdarts KNMG (TNO)
2: Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften (GIZ)
Bronwynn Terpstra, Adviseur Jeugdgezondheidszorg bij NCJ
 

10.20 u

 

Implementeren door Karlijn Stals
Programmaleider bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi)

Karlijn Stals presenteert een visie op implementeren. Dit doet ze aan de hand van theoretische modellen en praktijkvoorbeelden. Karlijn gaat daarbij in op:
1. Hoe creëer je ruimte voor innovatie?
2. Hoe zorg je ervoor dat ook de omgeving mee gaat innoveren?
3. Valkuilen bij implementeren

 

10.50 u Keuze maken voor een van de workshops
Met koffie, thee en iets lekkers
11.20 u Inleiding panelgesprek door Jongerenraad Cardea
Betrokkenheid implementatie Perspectiefplan in regio Holland Rijnland

 

11.30 u Panelgesprek onder leiding van Rob Gilsing
Lector Jeugdhulp in transformatie aan De Haagse Hogeschool (HHS)
Jongeren, praktijk, onderwijs, wetenschap en beleid aan het woord over:
Hoe kun je bij de implementatie van vernieuwing in de zorg de doelgroep betrekken? Hoe kan de werkplaats met participatie van de doelgroep aan de slag gaan om de succeskans van implementatie van vernieuwing te vergroten?
12.00 u Workshops verzorgd door JSO, Hogeschool Leiden, NCJ en GGD HM en De Haagse Hogeschool
zie tabblad Workshops voor een toelichting op de vier workshops
13.00 u Netwerklunch
14.00 u Einde

Workshops

Hieronder een toelichting op de vier workshops die tijdens de Jaarconferentie op 29 november worden gegeven door JSO, Hogeschool Leiden, NCJ en GGD HM en De Haagse Hogeschool. Tijdens de Jaarconferentie kun je je keuze doorgeven tijdens het ontvangst van 09.00 uur tot 09.25 uur of vanaf 10.50 uur. Dan tref je een ingerichte tafel waar je je ticket voor de workshop naar keuze kunt bemachtigen.

Vergeet je niet aan te melden via het tabblad ‘Aanmelden’.

Samen-Werken, Samen-Leren Door Renske de Boer (Programmaleider Master Jeugdzorg en docent jeugdrecht) en Ruth Spijkerboer (docent onderzoeker)

In het in september gestarte project Samen-Werken, Samen-Leren staan vijf perspectieven centraal: student, docent, professional, ervarinsgdeskundige en onderzoeker. Tijdens de workshop gaan we op socratische wijze in gesprek met elkaar vanuit deze 5 perspectieven. De workshop is bedoeld als eerste introductie om te ervaren en te beschouwen wat het samen leren vanuit de 5 perspectieven voor de praktijk van opleiden en werken betekent.
 
SAMEN met jongeren implementeren Door Bea Houwers en Jeanette van der Meer, Adviseurs JSO

Alle theorie over implementeren gaat over belangrijke factoren en fasen in het proces van invoeren van veranderingen. Echter, de mensen om wie het gaat zoals de jongeren en ouders komen daarin niet voor. Na een korte uitleg over JONG doet mee! gaan we actief met jongeren aan de slag. In deze workshop krijg je inzicht en ideeën over de rol en bijdrage van jongeren bij beleid en implementeren van veranderingen. Na afloop heb je niet alleen meer inzicht in het belang en de meerwaarde van samenwerken met jongeren maar ook ideeën hoe je het kunt aanpakken.

 
Aan de slag met GIZ: een raamwerk voor succesvol implementeren van de GIZ-methodiek Door Bronwynn Terpstra en Marjanne Bontje (Beleidsmedewerker jeugdgezondheidszorg en medeontwikkelaar GIZ)

In een benen-op-tafel-sessie met goede voorbeelden uit het land ter inspiratie, wordt informatie gedeeld over lessons learned bij implementatie van de GIZ en gaan we samen op zoek naar de lessons learned van de toekomst. Daarbij worden de totstandkoming en inhoud van het GIZ-raamwerk gepresenteerd. Vragen die centraal staan: Hoe worden implementatievraagstukken rondom de GIZ opgepakt door de praktijk? Hoe zouden we hier – lokaal, regionaal en landelijk – op kunnen ondersteunen?

 

 

Samenwerking buurtteams jeugd

en huisartsen:

lessen leren en implementeren

Ervaringen uit de Utrechtse Proeftuin Basiszorg Jeugd-ggz

Door Rob Gilsing

In deze workshop presenteren we de bevindingen en lessen, en reflecteren op de in de proeftuin gevolgde werkwijze. In de Proeftuin Basiszorg Jeugd-ggz in Utrecht werkten huisartspraktijken en de Buurtteams Jeugd en Gezin samen om een goede basiszorg voor jeugdigen met psychische klachten te realiseren. In dit project is in de eerste fase een gezamenlijke visie op goede basiszorg jeugd-ggz geformuleerd, waarbij naast genoemde partijen andere stakeholders waren betrokken. In de tweede fase van het project hebben professionals in drie Utrechtse wijken in totaal 30 casussen besproken en getoetst aan de visie. In de zomer van 2017 zijn de proeftuinen afgerond met een rapportage met daarin de bevindingen en lessen, nadat deze zijn besproken in een stadsbrede bijeenkomst waarin veel partijen deelnamen die waren betrokken bij de visievorming.
 
Geplaatst in Archief.