Aanvraag Startimpuls Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd ingediend

Op 10 september heeft SAMEN de strategie voor de aanvraag voor de vervolgsubsidie Kenniswerkplaatsen Jeugd ingediend. Hieraan hebben verschillende leden in voortdurende afstemming met het coördinatieteam de afgelopen zomer hard gewerkt. Rob Gilsing (De Haagse Hogeschool), Petra de Jong (GGD HM), Jessica Kiefte (LUMC), Frans de Kok (JGZ ZHW), Chris Kuiper (Horizon, Hogeschool Leiden), Laura Nooteboom (Curium LUMC), Arie Opstelten (gemeente Den Haag), Noortje Pannebakker (TNO), Fleur Spijkers (Holland Rijnland), Nita van Veluw (JSO), Henk Visch (GGD HM) en Marianne de Wolff (TNO): bedankt voor jullie inspanningen!

De gehele aanvraag voor de Startimpuls Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd kun je hier lezen. Basis voor deze aanvraag vormden 6 bouwstenen die eerder zijn opgehaald uit alle gelederen. Deze bouwstenen zijn: 1. Verdiepende missen, 2. Site-visit ZonMw, 3. Gemeenten, 4. Inhoudelijke thema’s, 5. Samenwerken met gezinnen en 6. Impact. Meer over de achtergrond en de inhoud van de bouwstenen vind je op deze pagina van onze website.

In december leveren we ons plan van aanpak aan. Ook hieraan werken de verschillende leden van SAMEN mee. Zo vindt op 15 oktober de eerste ledenraadpleging plaats waarin we de thema’s verder toe gaan spitsen. Op 19 november gaan we nog een stap verder tijdens de Werkconferentie SAMEN Verder. Dan wordt rondom elk thema een leernetwerk opgezet. In deze Leernetwerken werken we de komende vier jaar aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Help ook mee om de veranderagenda op het thema van je keuze verder uit te werken en kom dan naar de Werkconferentie SAMEN Verder! Klik hier voor meer informatie over deze bijeenkomst.

Geplaatst in Nieuws.