Intreerede Rob Gilsing – de Haagse Hogeschool

Op 15 mei 2019 houdt Rob Gilsing zijn intreerede als lector Jeugdhulp in Transformatie aan de Haagse Hogeschool.

Voorafgaand aan de intreerede organiseert het lectoraat een symposium over jeugdhulp. Dit symposium is tevens de start van het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden, waar het lectoraat actief aan deelneemt.

Meer informatie volgt begin april 2019.

Publicatie ‘Transformeren volgens ouders’ van Gezin aan Zet

Met trots presenteren de onderzoekers van het project Gezin aan Zet de publicatie ‘Transformeren volgens ouders’. In deze publicatie staat de visie van ouders op de transformatie van de jeugdhulp en op hulp vanuit lokale Jeugd- (en Gezins)teams centraal. Door middel van concrete aanbevelingen worden praktijkprofessionals en beleidsmakers geïnspireerd om nog beter aan te sluiten bij gezinnen en van de transformatie een succes te maken. De publicatie is te vinden via Publicatie: Transformeren volgens ouders, 2019.

Bent u geïnteresseerd in een papieren uitgave van het rapport, wilt u op de hoogte blijven van toekomstige opbrengsten van het project, of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen via gezinaanzet@curium.nl.

Terugblik symposium Werkplezier in de jeugdsector

Voor het symposium Werkplezier in de jeugdsector kwamen we met een gemêleerd gezelschap van onder meer praktijk- en HR-professionals bijeen aan de Prinsegracht 27 in Den Haag, het Koorenhuis. Een plek waar jongeren muziek, dans en zang beoefenen. Het symposium werd georganiseerd vanuit de themagroep Werkplezier in de jeugdsector in samenwerking met TNO.

Leanthe van Harten (TNO) heette iedereen namens de themagroep welkom. Dat deed ze aan de hand van enkele, herkenbare, krantenkoppen over de jeugdzorg en werkdruk, zoals: Jeugdzorg komt in actie, maar daar hebben ze eigenlijk geen tijd voor, Tekort aan medewerkers en Jeugdzorgverleners: ‘Die continue alertheid zuigt je leeg’. Daarna nam Maartje Bakhuys Roozeboom, onderzoeker en adviseur bij TNO, het woord. Zij ging daarbij in op de hoogte van de werkdruk in de jeugdsector, maar ook op wat werkdruk is. Ook gaf ze aan welke stappen organisaties kunnen doorlopen om werkdruk systematisch aan te pakken. Lees hier de hele Presentatie werkdruk in het jeugddomein van Maartje Bakhuys Roozeboom.

Hanneke van Noort, opsteller van Meer ruimte voor professionals – Handvatten voor gemeenten, benoemde de drie belangrijkste punten voor gemeenten:
1. Spreek met elkaar over ruimte voor professionals en werk aan vertrouwen;
2. Zet ‘kwaliteit’ op de agenda en meet dit kwalitatief!
3. Geef ruimte aan de autonomie van de professional
Ze benadrukte hierbij dat je fouten mag maken. Verder is het belangrijk dat cliënt en professional goed gematcht worden en om de tijd voor intervisie expliciet mee te nemen in inkoop- en voortgangsgesprekken. Presentatie Meer ruimte voor professionals – Handvatten voor gemeenten

  1. Na een korte pauze werd deelgenomen aan een van de 3 workshops:
    Zelfsturing in relatie tot Werkplezier door Kees Kouwenhoven
    Kees ging met de deelnemers in op de zeven bronnen van arbeidsvreugde, en hoe je met deze kennis werkdruk aan kunt pakken. Kern van de boodschap was dat arbeidsvreugde door iedereen anders beleefd wordt, dus als je ergens mee zit wordt dit niet automatisch gezien. Je moet het zelf bespreekbaar maken.
  2. Werken voor jeugd, ja?! door Loes Houweling en Bregje Spaans (Hogeschool Utrecht)
    Door de transformatie gaat veel aandacht naar hoe anders te werken, maar hoe zit dat met de verandering van identiteit? Aan de hand van verschillende verhalen uit de praktijk gingen de deelnemers met elkaar in gesprek. Hoe professionals omgaan met de transformatie verschilt. Organisaties moeten zich daarvan bewust zijn.
  3. Hoe kun je als werkgever samen met medewerkers het werkplezier vergroten? door Chantal Schneiders en Femke de Groot (Stichting Jeugdformaat). Chantal en Femke lieten zien hoe bij Jeugdformaat met medewerkers is gewerkt aan concrete plannen om werkplezier te vergroten. Zo is er een Fit & Gezond jaarkalender ontwikkeld waarbij elke maand een ander thema aan bod komt (bijvoorbeeld voeding, werkstress, beweging en loopbaan). Tijdens de workshop werden tips onderling gedeeld, zoals het geven van een teambudget. Hiermee kan het team zelf bepalen hoe ze het opleidingsbudget mogen besteden, zonder tussenkomst van de manager. Maar ook: neem pauze, ga naar buiten.

Tijdens de gezamenlijke afsluiting werd onder meer de vraag gesteld: hoe zorg je ervoor dat je in een gesprek over werkdruk en werkplezier niet verzandt in een gesprek over caseload/cliëntcontacturen/directe uren. Hierop werd besloten met: til het gesprek naar een ander niveau. Welke van de zeven bronnen van arbeidsvreugde komen in het geding? Praat dáárover in plaats van over de hoeveelheid uren of cliënten. Meer lezen? Sturen op meer werken met plezierVerbeter je Employee Experience

 

Save-the-date: Utrechtse Jeugd Meet-Up ‘Opgroeien in armoede’

Op donderdag 4 april 2019 van 14.45-17.00 organiseert de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht een Jeugd Meet-Up. Het thema is ‘Opgroeien in armoede’. Sprekers zijn Tamara Madern (Lector Schuldpreventie & Vroegsignalering Hogeschool Utrecht) en Marcel van Eck (gezinswerker bij Lokalis en science-practitioner bij Tranzo, Tilburg Universiteit).

Wij nodigen jullie – coördinatoren en andere betrokkenen van de werkplaatsen jeugd – van harte uit om deel te nemen. Nadere informatie over locatie (centrale plek in Utrecht), programma en aanmelden volgt. Reserveren jullie deze datum alvast in jullie agenda’s?

Toelichting op de Utrechtse Jeugd Meet-Ups
Naast onderzoeksprojecten organiseert de AWTJ Utrecht kennisbijeenkomsten over actuele thema’s die relevant en actueel zijn in het kader van de transformatieopgaven. Het zijn discussiebijeenkomsten met een herkenbaar format onder de naam ‘Utrechtse Jeugd Meet-Ups’. Doel van deze discussiebijeenkomsten is het bevorderen van het debat en het uitwisselen van informatie over de transformatie van in het jeugddomein. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor jeugdprofessionals, beleidsmedewerkers, jeugdigen en opvoeders, onderzoekers, docenten en voor eenieder die geïnteresseerd is in de transformatie jeugd en de AWTJ Utrecht. Tijdens een Utrechtse Jeugd Meet-Up geven eerst twee of drie sprekers vanuit verschillend perspectief (wetenschap, beleid, onderwijs, praktijk) kort (10-15 minuten) hun visie op het onderwerp. Daarna is volop ruimte voor discussie. Aan deelname van de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden. De bijeenkomsten worden georganiseerd op een centrale locatie in Utrecht, duren van 14:45-16:45 uur en worden afgesloten met informeel napraten (met wat te drinken).

Uitbreiding SAMEN: Welkom JES Rijnland

2019 begint met goed nieuws voor SAMEN! JES (Stichting Jeugd en Samenleving) Rijnland sluit aan bij de Academische Werkplaats SAMEN. JES Rijnland opereert op het snijvlak van Onderwijs, Zorg en Welzijn. In de praktijk in de driehoek Thuis, (voor)school en Wijk. Vanuit deze unieke positie voert de organisatie preventieve, aanvullende en verrijkende programma’s uit. JES doet dit vooral voor kwetsbare jeugd, waaronder kinderen van migranten en vluchtelingen. JES werkt als team meertalig en cultuursensitief. Daardoor bereiken zij relatief veel meertalige gezinnen in achterstandssituaties. Hun kennis en ervaring, nodig voor het spreken met ouders uit diverse culturen, wil JES inbrengen en tegelijkertijd door innovatie verder versterken. Daarvoor wordt actief samenwerking met partners uit SAMEN gezocht.

Een van de belangrijke thema’s van JES is het delen van kennis met instituten en organisaties die voor jeugd werken. Aansluiten bij SAMEN is een van de manieren om invulling te geven aan dit thema. JES is geen onbekende van SAMEN, zij participeren namelijk in het project Samen-Werken, Samen-Leren.

Save the date: 16 May 2019 – NeuroLabNL Startimpuls symposium: cross-talk between neuroscience and society

Hereby I would like to heartily invite you to the annual NeuroLabNL Startimpuls symposium: cross-talk between neuroscience and society on Thursday May 16 2019. This year, we are pleased to host international guest speaker, prof. Dr. Ronald Dahl from UC Berkeley. Professor Dahl is an expert in developmental neuroscience and is committed to apply neurocognitive findings in domains of public health, safety and education.

Would you like to know how your organization can benefit from a neurocognitive product?
Are you curious about interplay between brain science and public education and safety policy internationally?
Would you like to ask professor Dahl for advice on your specific (research) problem?
Attend the masterclass organized on this day and get answers to your questions about cross-talk between science and society from professor Dahl and other Startimpuls experts.

The symposium will take place on May 16th in The Hague, to allow politicians and policy makers to attend the meeting. We will choose a location near Central Station to accommodate travel times for all attendees. Registration will open early next year.

Sincerely,
Annelinde Vandenbroucke

Krista van Mourik gepromoveerd: Cultural adaptation of a parenting intervention for parents in multi-ethnic disadvantaged neighborhoods

Krista van Mourik promoveerde 12 december. Zij onderzocht binnen SAMEN hoe opvoedinterventies sociaal-cultureel passend gemaakt kunnen worden voor ouders woonachtig in multi-etnische achterstandswijken. Aanleiding was dat bepaalde groepen onvoldoende werden bediend met het generieke aanbod. De studies in het proefschrift benadrukken de invloed van stress en externe factoren op de opvoedervaring van ouders met een migratie achtergrond of lage sociaaleconomische positie. Naar aanleiding van de uitkomsten is een module ontwikkeld die ouders ondersteunt bij het omgaan met stress en niet-helpende emoties. Deze module is toegevoegd aan een bestaande interventie en aangeboden aan een cultureel diverse groep ouders. De module werd positief gewaardeerd door ouders en professionals.

Het proefschrift is te downloaden via http://www.publicatie-online.nl/publicaties/krista-van-mourik. Het wachtwoord is 15924.

Startbijeenkomst Samen-Werken, Samen-Leren

Op 15 november jl. vond de startbijeenkomst plaats van de werkgroep van het project Samen-Werken, Samen-Leren. Daarbij heeft de groep een flinke start gemaakt met de eerste fase (de opstart) van het project. In deze fase worden 3 werkgroepen geformeerd: 1) stage, 2) reflectie en 3) Leerhuis en deze vormen leernetwerken. De resultaten van de bijeenkomst waarbij aan de hand van de Scrum-methode is gewerkt, worden nu eerst verwerkt.
Hieronder de presentatie van deze startbijeenkomst. De vervolgbijeenkomst vindt plaats op 10 januari. Op 10 december komt de stuurgroep voor het eerst bij elkaar.

20181115 SW SL 1e werkgroepbijeenkomst

17-01-19 l Themagroep 16-23

Op donderdagmiddag 17 januari komt themagroep 16-23 bij elkaar. De zorg voor jeugd wordt wettelijk geboden tot 18 jaar. Voor de jeugd die behoefte heeft aan doorlopende zorg, werkt de themagroep 16-23 aan een betere overdracht. Dit met als doel dat de jeugd beter voorbereid is op de maatschappij wanneer de zorg ten einde komt.

Meer weten? info@awsamen.nl

Oproep ZonMw Jeugd: Presenteer je onderzoek op Jeugd in Onderzoek 2019

Zie hieronder de oproep van ZonMw Jeugd je onderzoek te presenteren. Doe je dat vanuit SAMEN? Laat het ons weten via info@awsamen.nl.

Jeugd in Onderzoek is dé aangewezen plek om uw kennis en ervaring met anderen te delen. Doet u onderzoek en heeft u (tussen)resultaten die u wilt delen? Dien dan vóór 15 januari 2019, 17.00 uur uw voorstel in voor Jeugd in Onderzoek via het aanmeldformulier. Wij bevelen Jeugd in Onderzoek van harte aan bij onze projectleiders. Zet de datum – 23 mei 2019 – vast in uw agenda!

Honorering bijdrage
Het is een pré als u samen indient met iemand uit de praktijk, zoals een professional of ervaringsdeskundige. Hier wordt rekening mee gehouden bij de honorering. Begin februari 2019 hoort u of de commissie uw bijdrage heeft gehonoreerd. Als uw bijdrage wordt gehonoreerd betaalt u de inschrijfkosten van € 140,00 incl. BTW. Neemt u iemand mee voor uw presentatie, bijvoorbeeld iemand vanuit de praktijk of een ervaringsdeskundige, die alleen voor deze sessie komt? Dan is het mogelijk dat – in overleg met de organisatoren van deze dag – voor deze persoon geen entree betaald hoeft te worden.

Thema’s
Drie thema’s herkent u jaarlijks in het programma:
•        Wat Werkt voor Wie en Waarom,
•        De kracht van preventie in het Sociale Domein
•        Verbinding Onderwijs-Jeugdhulp.
Naast deze drie vaste thema’s kent het programma een jaarlijks wisselend thema. Dit thema wordt aangedragen door de universiteit die optreedt als ambassadeur van het congres. Voor 2019 heeft de Rijksuniversiteit Groningen het extra thema bepaald: Het effect van stress bij opvoeden en opgroeien. Meer informatie over de thema’s vindt u op de website.

Doel van jeugd in Onderzoek
Het doel van Jeugd in Onderzoek is kennisuitwisseling, prikkelen van duurzame kennisontwikkeling en het stimuleren van het gebruik van kennis door professionals, gemeenten, onderwijs en opleidingen. Zodat ouders en jeugd daarvan profiteren. De meerwaarde zit vooral in het verbinden van kennis uit onderzoek, de professionele praktijk en de ervaring van kinderen, jongeren en ouders. Inspiratie komt uit onderlinge interactie en het netwerken tussen betrokkenen in het jeugd- en onderwijsveld.

Vragen of meer informatie
Meer informatie over het congres en het aanmeldformulier voor een bijdrage is te vinden op de website van Jeugd in Onderzoek. Voor vragen kunt u contact opnemen via het e-mailadres: jeugdinonderzoek@nji.nl
Wilt u deelnemen als bezoeker? Dat kan natuurlijk ook. Aanmelden voor Jeugd in Onderzoek is mogelijk vanaf half februari 2019 via www.jeugdinonderzoek.nl.