08-11-2019 | Save the date symposium Zorg voor Jeugd 2040

Zorg

Sensortechnologie, big data, onderzoek naar hersenen… hoe ziet, tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen, de zorg voor jeugd eruit in 2040? En hoe innoveren we dan? Tijdens het symposium Zorg voor Jeugd 2040 wordt samen met NeurolabNL de context van de zorg voor jeugd in 2040 geschetst: het toekomstbeeld van de maatschappij. Na deze introductie ga je met fundamentele onderzoekers/innovators deelsessies in om te horen waar het onderzoek nu staat, welke ontwikkelingen staan te gebeuren de komende jaren en welke impact dit heeft op de zorg voor jeugd in 2040. Daarna geef je samen met een ervaringsdeskundige in een interactieve setting feedback.

Wanneer: Vrijdag 8 november 2019 van 12.45-17.30 uur

Locatie: Universiteit Leiden, Den Haag Campus, Schouwburgstraat 2, Den Haag

Voor: uitvoerend professionals, gemeenteambtenaren, vertegenwoordigers van onderwijs en onderzoek

Het doel van de bijeenkomst is te komen tot een toekomstbeeld van de zorg voor jeugd waaraan we gericht kunnen werken. Dit doordat we aandacht hebben voor wat er nodig is om te komen tot de benodigde innovaties. Aanvullende informatie, over met name de workshops, volgt. Wil je als eerste op de hoogte zijn? Meld je dan alvast aan via het tabblad aanmelden.

Aanmelden

Inschrijven voor symposium Zorg voor Jeugd 2040

Innovatiefunctionarissen SAMEN

Hoe kunnen praktijkorganisaties en gemeenten meer profiteren van SAMEN? Hoe laat je kennisproducten landen op de werkvloer? Hoe kan je profiteren van de regionale infrastructuur voor innovatie en onderzoek die SAMEN biedt? Deze vragen staan centraal voor innovatiefunctionarissen. Zij zijn sinds kort aangesteld om de impact van de producten en leernetwerk SAMEN te vergroten. Deze groep kwam op donderdag 13 juni voor het eerst bij elkaar. De innovatiefunctionarissen maken samen met de themagroepen en projectleiders onderdeel uit van de Verbindingsgroep, een nieuw gremium in de structuur van SAMEN. De verbindingsgroep heeft als doel het uitwisselen en ophalen van kennis- en innovatievraagstukken. Hiermee geven we invulling aan een langer levende vraag onder de leden van SAMEN, en in het bijzonder de visiegroep. Hieronder zie je de nieuwe structuur weergegeven.

Niet goed leesbaar? Bekijk dan hier de nieuwe structuur.

De bijeenkomsten die met de verbindingsgroep worden georganiseerd, vervangen de bijeenkomsten die voorheen onder de noemer ‘werkplaats’ plaatsvonden en vinden gemiddeld 2 keer per jaar plaats. 13 juni bespraken we de:

 1. Invulling van de rol van innovatiefunctionaris
 2. Invulling van de ZonMw subsidie Programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd 2020-2024

Vragen? Laat het ons weten via info@awsamen.nl.

Lees hier meer over het Programma Kenniswerkplaatsen Jeugd 2020-2024Wil je meer weten over hoe we als SAMEN invulling geven aan deze subsidieoproep? Bekijk dan de pagina Regionale Kenniswerkplaatsen 2020-2024 op onze website.

Save the date bijeenkomst Jeugdbescherming west

Jeugdbescherming west heeft als missie ieder kind blijvend veilig te laten opgroeien. Per jaar begeleiden zij 2900 gezinnen om dit te realiseren. Dat kunnen ze niet zonder het gezin en niet zonder hun netwerkpartners. Alleen door krachten te bundelen kan een blijvend resultaat behaald worden. Jeugdbescherming west is nu drie jaar op weg in een intensief veranderproces om hun ambitie nog beter waar te maken. Recentelijk hebben zij hun ontwikkelde werkwijze omschreven.

Jeugdbescherming west kan de blijvende veiligheid voor de kinderen die zij begeleiden alleen realiseren met vakbekwame professionals binnen en buiten hun organisatie, die hierin hecht samenwerken. De reis en het leerproces die zij hierin hebben doorlopen wil Jeugdbescherming west graag met belangrijke netwerkpartners delen aan de hand van de presentatie van hun werkwijze. Zij hopen daarom dat u bij de presentatie van hun werkwijze aanwezig kunt zijn, die zal plaatsvinden op:

dinsdag 10 september 2019 in de regio Den Haag

De inloop zal om 13.00 starten, de sluiting zal om uiterlijk 17.00 uur plaatsvinden.  Aanmelden kan via deze link.

De Raad van Bestuur hoopt u op de bijeenkomst op 10 september te treffen!

Raad van Bestuur,
Jeugdbescherming west,

Astrid Rotering en Joost van der Hulst

Programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd

Uiterlijk 10 september levert SAMEN haar strategie aan voor het plan van aanpak in verband met de subsidieoproep van ZonMw rondom de vervolgsubsidie Kenniswerkplaatsen Jeugd. Het programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd 2020-2024 is een vervolg op het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd en beoogt de lerende omgeving en verbetercyclus te versterken. In december levert SAMEN haar plan van aanpak aan. In de call die is opengesteld gaat het om:

 • Duurzaam vormgeven van participatie van (ouders/verzorgers van) jeugd;
 • Stimuleren integraal werken en verbinding met werkplaatsen sociaal domein versterken;
 • Verspreiden van kennis binnen en buiten de regio te bevorderen.

Wil je weten hoe we als SAMEN vormgeven aan onze aanvraag, kijk dan op onze website: Regionale kenniswerkplaatsen 2020-2024.

Korting ISSA Conferentie 2019 (17-20 juni 2019)

Nog heel even en het is zover: ISSA Conferentie 2019 gaat van start. ISSA’s internationale conferentie over zorgomgevingen voor het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen biedt een uniek platform om te luisteren naar ’s werelds toonaangevende experts op het gebied van het jonge kind, een kans om te leren van collegae en om kennis en ervaringen te delen uit het werkveld.

Korting voor JES Netwerk
Als u geïnteresseerd bent, dan kunt u zich nog steeds aanmelden voor de conferentie, bijvoorbeeld via de onderstaande blauwe aanmeldknop. U betaalt 375,- EUR in plaats van 500,- EUR, omdat u deel uitmaakt van het JES Netwerk (vermeld dit bij uw registratie in de ‘Comments’-sectie). Daarmee kunt u alles bijwonen. Het deelnemerspakket bestaat uit:

 • Toegang tot de pre-conferentie workshops op 17 juni 2019 (registratie verplicht);
 • Openingsreceptie op 17 juni 2019;
 • Toegang tot alle sessies tijdens de conferentie op 18-19 juni 2019;
 • Koffiepauzes op 18-19 juni 2019;
 • Lunches op 18-19 juni 2019;
 • Toegang tot alle veldbezoeken op 20 juni 2019 (registratie verplicht)
 • Digitale programma en conferentie-app.

Als medeorganisator en ambassadeur van de conferentie hoopt Stichting JES Rijnland dat u ook bij de conferentie aanwezig bent. Zo verzorgt JES Rijnland workshops tijdens de pre-conferentie en conferentie, is het organisator van twaalf veldbezoeken en coördineert en begeleidt het een speciaal programma voor de Singaporese delegatie. Dit, naast al het andere moois dat deze internationale onderneming met zich meebrengt. Meer weten? Bekijk het volledige programma dan hier of bezoek https://www.issa.nl/conference2019. Aanmelden kan via deze link.

Met vriendelijke groet, namens JES Rijnland,

Carolien de Groot
Directeur / Bestuurder

Conferentie ZonMw/NWO: ‘Evolutie of revolutie?’ – Praat mee over de wetenschapper 2030

Op 23 mei 2019 organiseren ZonMw en NWO rondom de vraag: Is de wetenschap toe aan vernieuwing? De erkenning en waardering van wetenschappers leunt zwaar op citaties en impactfactoren en wetenschappers ervaren grote tijds- en prestatiedruk op gebied van onderzoek en onderwijs. Maar wat zegt het huidige systeem over hun bijdrage aan de wetenschap of aan de samenleving? Is het tijd voor een nieuwe set competenties voor de wetenschappers van morgen?

Ga hierover in discussie tijdens de conferentie Evolutie of revolutie; praat mee over de wetenschapper van 2030. ZonMw en NWO nodigen u van harte uit en horen graag hoe u denkt over het erkennen en waarderen van de wetenschapper.

Programma
Verschillende inspirerende sprekers geven hun visie op de wetenschapper in 2030 en wat er nodig is om die te realiseren. Daarna bespreekt u uw visie met andere deelnemers en komt u tot mogelijke aanpakken voor het vormgeven van de ‘wetenschapper 2030’. Het volledige programma kunt u hier lezen. Direct naar aanmelden.

Praktische informatie
Datum: 23 mei 2019
Tijd: 9.30 – 17.00 uur
Locatie: Fokker Terminal, Binckhorstlaan Den Haag

16-09-19 l Innovatiebijeenkomst Focus op vaderschap

Focus

Vind jij vaderschap belangrijk EN wil jij meedenken over wezenlijke facetten van vaderschap? Kom dan naar de innovatiebijeenkomst Focus op vaderschap! Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de themagroep In ontwikkeling bedreigd vaderschap bestaande uit LUMC, Universiteit Leiden en Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West!

Wanneer 16 september 14.00-17.00 uur
Locatie Koorenhuis, Prinsegracht 27, Den Haag
Aanmelden via het tabblad aanmelden
Voor Uitvoerend professionals, mannen en vaders, gemeenteambtenaren, vertegenwoordigers van onderwijs en onderzoek

Na een korte inleiding op het onderwerp Vaderschap door Ria Reis (LUMC), Vaders in detentie door Joni Reef (Universiteit Leiden) en Somalische vaders door Allal Sallou (JGZ ZHW) ga je met een groep de vijf belangrijkste facetten van vaderschap definiëren. Zo werk je tijdens deze interactieve bijeenkomst mee aan de ontwikkeling van de Vaderschapsschijf. De Vaderschapsschijf kan gebruikt worden bij gesprekken met vaders en professionals en heeft als doel:

 • bewustwording belang van vaderschap;
 • zichtbaar maken van vaderschap als onderdeel van identiteit van mannen;
 • stimuleren van dialoog over hoe vaderschap ervaren wordt;
 • stimuleren van positieve ontwikkeling van vaderschap in al zijn facetten.

Aanvullende informatie volgt. Wil je als eerste op de hoogte zijn? Meld je dan aan via het tabblad aanmelden.

                    

Aanmelden

Slotsymposium Lerend Transformeren

Welke bijdrage kan actieonderzoek leveren aan de transformatie van de zorg voor jeugd? Deze vraag werd beantwoord op 8 april jl. tijdens het slotsymposium van het project Lerend Transformeren, een landelijk project van TNO en meerdere werkplaatsen, zoals SAMEN en C4Youth. Tijdens het symposium zijn praktijkverhalen vanuit de vijftien uitgevoerde actieonderzoeken gedeeld. De actieonderzoeken hadden tot doel professionals te ondersteunen bij het werken volgens de transformatiedoelen.

Meer over het slotsymposium en wat het project Lerend Transformeren heeft opgeleverd, lees je in dit e-magazine.

Update project LUID en DUIDELIJK: de stem van de jeugdige in de keten

Ontwikkeling van een werkwijze 1.0

In maart en april vond een serie van vier bijeenkomsten van de Ontwikkelgroep LUID en DUIDELIJK plaats. LUID en DUIDELIJK: de stem van de jeugdige in de keten is een ZonMw-project van TNO, Veilig Thuis en GGD met als doel om jeugdigen serieus te nemen en een stem te geven zolang als nodig is na een melding bij Veilig Thuis. De Ontwikkelgroep LUID en DUIDELIJK bestaat uit jongeren, ouders, en professionals van Veilig Thuis, jeugdbescherming en jeugdhulp, jeugdteams, gemeente en onderwijs. Het doel van de vier bijeenkomsten was om met elkaar uit te denken waar een onafhankelijke steunfiguur voor jeugdigen, na melding bij Veilig Thuis, aan moet voldoen. Janet van Bavel (voorheen werkzaam bij Kenter Jeugdhulp/Kinder- en jeugdtraumacentrum Kennemerland) leidde de discussies in goede banen.

Met de input uit de bijeenkomsten ontwikkelde de projectgroep gaandeweg een ‘Werkwijze 1.0’ (prototype) die voldoende uitgedacht en gedragen is om een pilot mee te kunnen starten. In de bijeenkomsten is gesproken over visie, taken en rollen van een steunfiguur, matching van jeugdige en steunfiguur, procedures en mogelijke knelpunten. Maatwerk bleek het terugkerende begrip gedurende de bijeenkomsten. Daarbij zijn voor drie hoofdtypen steunfiguren zijn aandachtspunten uitgewerkt: de professionele steunfiguur, de ervaringsdeskundige en de steunfiguur uit het sociale netwerk. Uit de vier bijeenkomsten sprak een grote betrokkenheid van deelnemers om een werkwijze te ontwikkelen die aansluit bij de wensen en belangen van jeugdigen zonder daarbij reguliere taken van Veilig Thuis, jeugdbescherming of hulpverlening over te nemen.

In de pilot die voor de zomer start, worden drie cases bij Veilig Thuis Midden Holland en drie bij Veilig Thuis Haaglanden geworven voor deelname en wordt de mogelijkheid van een onafhankelijke steunfiguur geboden. In drie cycli van evaluatie en aanpassing (actieonderzoek), samen met de betrokkenen bij deze cases en hun steunfiguren, wordt de werkwijze met een onafhankelijke steunfiguur voor jeugdigen doorontwikkeld tot een definitiever versie 2.0.

Voorafgaand aan de bijeenkomsten is een literatuurstudie uitgevoerd, zijn interviews gehouden met jongeren en met vertegenwoordigers van andersoortige vertrouwenspersonen/mentoren.
Voor meer informatie over het project: Remy Vink, projectleider TNO (remy.vink@tno.nl / 0621134483)

Symposium GIZ Ontrafeld 11 april jl.

Terugblik

In Gouda kwamen praktijkprofessionals, onderzoekers en GIZ-coördinatoren op 11 april jl. bijeen voor het symposium GIZ Ontrafeld (Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften). Deelnemers zochten verdieping of maakten net kennis met de GIZ. Vandaar dat tijdens het plenaire gedeelte de GIZ vanuit verschillende invalshoeken werd belicht. De volgende tabbladen bevatten een verslag en de presentaties van zowel het plenaire gedeelte als de workshops. In onderstaand filmpje krijg je een impressie van de bijeenkomst: deelnemers vertellen over hun ervaringen tijdens deze ochtend.

Ben jij bij de bijeenkomst geweest en wil je je ervaringen delen? Vul dan het evaluatieformulier in.

Verslag

Marjanne Bontje, beleidsmedewerker jeugd bij GGD HM en een van de ontwikkelaars van de GIZ-methodiek, heette iedereen welkom. Daarbij vertoonde zij een film waarin praktijkprofessionals en ouders hun ervaringen met de GIZ deelden. Inmiddels wordt de GIZ-methodiek landelijk uitgerold. Natascha Hensen lichtte daarbij toe welke ondersteuning er vanuit NCJ wordt geboden voor de implementatie en kwaliteitsborging van de GIZ.

Senior beleidsmedewerker Jeugdgezondheidszorg/Jeugdhulp Priscilla Stikkolorum van de gemeente Rijswijk ging in op het gemeentelijke belang van het gebruik van de GIZ. Het gebruik van een methodiek draagt in belangrijke mate bij aan een gezamenlijke taal. Uit eerder onderzoek binnen Haaglanden is gebleken dat daar veel draagvlak voor is. Daarbij is het van belang dat doorontwikkeling blijft plaatsvinden, onder meer door het digitaliseren van materialen.

Na een korte pauze illustreerde Nathalie Sie, adviseur bij GGD HM, het gebruik van de GIZ in de keten van zorg voor de jeugd; van preventie tot inzet van intensieve hulp. Ze vroeg in een interactieve sessie het publiek om steeds te kiezen voor een handeling en bood daarbij verschillende opties. Tot haar opluchting koos eigenlijk niemand voor de optie ‘niets doen’. Ten slotte nam Danielle Jansen, universitair docent en medisch socioloog bij UMCG, het woord. Zij presenteerde daarbij het onderzoek dat in de Academische Werkplaats in Groningen, C4Youth, is gedaan naar verwachte en ervaren barrières bij toeleiding naar zorg voor jeugd. Zo verwacht het merendeel van ouders en adolescenten barrières bij het zoeken en gebruiken van zorg. De verwachte barrières zijn voornamelijk de ‘relatie met de therapeut’, ‘ervaren relevantie van behandeling’ en ‘behandelingseisen en problemen’. Door het bespreekbaar maken van deze barrières kan de motivatie om daadwerkelijk hulp te zoeken worden vergroot.

Voorafgaand aan het symposium hebben deelnemers aangegeven welke twee van de drie workshops van de lopende projecten zij wilden volgen.
• Effectonderzoek GIZ in de JGZ 0-12 jaar
Een presentatie over het eerste effect onderzoek en de gevonden resultaten door LUMC onderzoekers Matty Crone en Ruben de Ronde.

• Digitale GIZ
In deze workshop is kennisgemaakt met de Digitale GIZ en het onderzoek naar de meerwaarde. Ook deelden praktijkprofessionals hun ervaringen met de DiGIZ.

• GIZ voor de kraamzorg
Tijdens deze workshop maakte men kennis met de GIZ voor de Kraamzorg en het onderzoek hiernaar. Ook zijn de kansen voor integrale samenwerking in het programma Kansrijke start besproken.

Presentaties

Plenair

Gehele plenaire presentatie

Symposium GIZ Ontrafeld

 

Presentatie Natascha Hensen – Adviseur NCJ

Presentatie_NCJ Natascha Hensen

 

Presentatie Priscilla Stikkolorum – Senior beleidsmedewerker Jeugdgezondheidszorg/Jeugdhulp gemeente Rijswijk en Arie Opstelten – Strategisch adviseur gemeente Den Haag

Presentatie GIZ regio Haaglanden Priscilla Stikkolorum en Arie Opstelten

 

Presentatie Nathalie Sie – Adviseur GGD HM

Presentatie GIZ in samenhang Nathalie Sie

 

Presentatie Danielle Jansen – Universitair docent en medisch socioloog UMCG

Presentatie GIZ_UMCG_Danielle Jansen

 

Workshops

Effectonderzoek GIZ in de JGZ 0-12 jaar, Matty Crone – Senior onderzoeker en Ruben de Ronde – Promovendus

Effectiviteit van de GIZ_20190411

Digitale GIZ, Olivier Blanson Henkemans – Onderzoeker

Workshop Digitale GIZ

 

GIZ voor de kraamzorg, Remy Vink – Onderzoeker en Marjanne Bontje – Beleidsadviseur GGD HM

Workshop GIZ voor de kraamzorg