17-01-19 l Themagroep 16-23

Op donderdagmiddag 17 januari komt themagroep 16-23 bij elkaar. De zorg voor jeugd wordt wettelijk geboden tot 18 jaar. Voor de jeugd die behoefte heeft aan doorlopende zorg, werkt de themagroep 16-23 aan een betere overdracht. Dit met als doel dat de jeugd beter voorbereid is op de maatschappij wanneer de zorg ten einde komt.

Meer weten? info@awsamen.nl

22-01-19 l Symposium Werkplezier

Werkplezier in de jeugdsector

Dinsdag 22 januari 2019 13.00u-17.30u organiseert SAMEN met TNO het symposium: Werkplezier in de jeugdsector. De bijeenkomst is bedoeld voor beleidsmakers en HR-medewerkers van praktijkorganisaties en uitvoerend professionals.

Wil jij binnen je organisatie in de jeugdsector het werkplezier vergroten? Kom voor het uitwisselen van ideeën en het ontvangen van wetenschappelijk onderbouwde handvatten naar deze bijeenkomst!

79,3% van alle werkenden ervaart in Nederland werkdruk, in de ambulante jeugdhulp is dit maar liefst 99,4%. Ook in andere delen van de jeugdsector is werkdruk een groot probleem en zijn medewerkers minder tevreden over hun werk dan gemiddeld in Nederland. Maar waar ligt dat eigenlijk aan? En is werkdruk altijd een probleem? Wat wordt er in de jeugdsector tegen gedaan? Op deze en andere vragen gaan we tijdens dit symposium in.

Een van de bijdragen komt van Maartje Bakhuys Roozeboom, onderzoeker en adviseur bij TNO. In haar presentatie geeft zij antwoord op de vragen: Hoe hoog is de werkdruk in de jeugdsector? Wat zeggen de cijfers? Wat is werkdruk eigenlijk? En wat is het verschil tussen werkdruk en werkstress? Wat kun je eraan doen als de werkdruk hoog is?

Dit symposium wordt gehouden bij het Koorenhuis in Den Haag, Prinsegracht 27. Schrijf je in via de tab ‘Aanmelden’.

Aanmelden

Deelname aan deze bijeenkomst is gratis voor werkplaatsleden. Aanmelden kan via onderstaand formulier.

29-01-19 l Extra visiegroep: rol en betekenis

Tijdens de bijeenkomst van de visiegroep 19 september jl., is afgesproken om meer structuur aan te brengen in SAMEN en thema’s te formuleren waaraan visiegroepleden zich kunnen binden. Deze behoeft bleek uit de opbrengsten uit de samen-verdergesprekken. Ook signaleert het coördinatieteam dat actieve werkplaatsleden zich niet altijd gesteund voelen in onder andere tijd en middelen om zich in te zetten voor een bepaald thema. Daarbij speelt werkdruk ook een grote rol. Dit samen vraagt een duidelijke invulling van de rol en betekenis van de visiegroep.