08-04-19 l Slotsymposium Lerend Transformeren: Transformeren kun je leren!

Transformeren

De vijftien actieonderzoeken van het project Lerend Transformeren zijn afgerond. Wat hebben de onderzoeken opgeleverd? Wat hebben we geleerd over de transformatiedoelen, het ondersteuningsaanbod en actieonderzoek? Hoe kunnen andere organisaties in de zorg voor jeugd daar ook hun voordeel mee doen? Daarover gaat het slotsymposium van Lerend Transformeren op 8 april van 12.00 tot 17.30 uur bij De Observant in Amersfoort. 

Aanmelden kan tot 1 april, direct aanmelden.

Zowel SAMEN als Gezin aan Zet hebben voor dit project een transformatiedoel begeleid, bestaand uit 3 actieonderzoeken. Daarnaast hadden de volgende partners van SAMEN een actieonderzoek:

Programma

Programma Slotsymposium Lerend Transformeren 8 april 2019

12.00 uur Inloop met lunch (buffet)
12.30 – 12.40 uur    Welkom dagvoorzitter Merel van Dorp
12.40 – 14.30 uur Plenair deel met lezingen en interviews
14.30 – 15.00 uur Pauze
15.00 – 15.45 uur Ronde 1: workshops
15.45 – 16.00 uur Wisseling zalen
16.00 – 16.45 uur Ronde 2: workshops
16.45 uur Feestelijke borrel

Onder leiding van dagvoorzitter Merel van Dorp schenken diverse sprekers op verschillende manieren aandacht aan de vier pijlers van actieonderzoek: veranderen, samenwerken, reflecteren en handelen. Na de pauze volgen twee rondes met verschillende workshops waaruit je kunt kiezen. De eerste ronde rondom Transformeren kun je leren en de tweede rondom Actieonderzoek kun je leren. Meer hierover en over het plenair gedeelte lees je in de Uitnodiging Slotsymposium Lerend Transformeren 8 april.

Aanmelden

Aanmelden kan tot 1 april, direct aanmelden.

17-01-19 l Themagroep 16-23

Op donderdagmiddag 17 januari komt themagroep 16-23 bij elkaar. De zorg voor jeugd wordt wettelijk geboden tot 18 jaar. Voor de jeugd die behoefte heeft aan doorlopende zorg, werkt de themagroep 16-23 aan een betere overdracht. Dit met als doel dat de jeugd beter voorbereid is op de maatschappij wanneer de zorg ten einde komt.

Meer weten? info@awsamen.nl

22-01-19 l Symposium Werkplezier

Werkplezier in de jeugdsector

Dinsdag 22 januari 2019 13.00u-17.30u organiseert SAMEN met TNO het symposium: Werkplezier in de jeugdsector. De bijeenkomst is bedoeld voor beleidsmakers en HR-medewerkers van praktijkorganisaties en uitvoerend professionals.

Wil jij binnen je organisatie in de jeugdsector het werkplezier vergroten? Kom voor het uitwisselen van ideeën en het ontvangen van wetenschappelijk onderbouwde handvatten naar deze bijeenkomst! Met bijdragen van o.a. Hanneke van Noort (opsteller van Meer ruimte voor professionals – Handvatten voor gemeenten), Kees Kouwenhoven (http://www.arbeidsvreugde.nl/nl/actueel-en-media/youtube) en Maartje Bakhuys Roozeboom (TNO).

79,3% van alle werkenden ervaart in Nederland werkdruk, in de ambulante jeugdhulp is dit maar liefst 99,4%. Ook in andere delen van de jeugdsector is werkdruk een groot probleem en zijn medewerkers minder tevreden over hun werk dan gemiddeld in Nederland. Maar waar ligt dat eigenlijk aan? En is werkdruk altijd een probleem? Wat wordt er in de jeugdsector tegen gedaan? Op deze en andere vragen gaan we tijdens dit symposium in.

Dit symposium wordt gehouden bij het Koorenhuis in Den Haag, Prinsegracht 27. Aanmelden via de website kan niet meer. Wil je deelnemen, neem dan contact met ons op via info@awsamen.nl.

Programma

13.00 Ontvangst  
13.30 Werkstress en gevolgen
door Maartje Bakhuys Roozeboom, onderzoeker en adviseur bij TNO
Hoe hoog is de werkdruk in de jeugdsector? Wat zeggen de cijfers? Wat is werkdruk eigenlijk? En wat is het verschil tussen werkdruk en werkstress? Wat kun je eraan doen als de werkdruk hoog is?
  Handvatten Ruimte voor professionals
door Hanneke van Noort, Beleidsadviseur jeugd
 
14.15 Pauze  
14.45 Workshops

Zelfsturing in relatie tot Werkplezier
Kees Kouwenhoven

Werken voor jeugd, ja?!
Loes Houweling en Bregje Spaans (Hogeschool Utrecht)

Hoe kun je als werkgever samen met medewerkers het werkplezier vergroten? (Stichting Jeugdformaat)

16.00 Panelgesprek  
16.30 Netwerkborrel  

Workshops

Zelfsturing in relatie tot Werkplezier

Kees Kouwenhoven heeft zeven bronnen van arbeidsvreugde gedefinieerd; fysiek welbevinden, collegialiteit, waardering en vertrouwen, goede prestaties, groei, werken met hart en ziel en van betekenis zijn. Ontdek en ontwikkel jouw bronnen van arbeidsvreugde. Ook vormen deze bronnen een instrumentarium voor het in lijn brengen van de ambities van de organisatie met de drijfveren van de medewerkers.

Werken voor jeugd, ja?!

De transitie jeugdzorg vraagt een transformatie van professionals: zij moeten op een andere manier gaan (samen)werken. Een dergelijke transformatie doet een beroep op de veerkracht van professionals omdat het om een verandering van beroepsidentiteit vraagt. Veel aandacht gaat uit naar hoe anders te werken, maar hoe zit dat met de verandering van identiteit? In deze workshop gaan we in op beroepsidentiteit en bekijken we wat verhalen van professionals ons leren over hoe deze te versterken.

Werkplezier vergroten: werkgevers en medewerkers

In deze workshop laat Stichting Jeugdformaat zien hoe je als werkgever samen met medewerkers het werkplezier kunt vergroten. Zo maken zij gebruik van een jaarkalender waarbij elke maand een ander thema aan bod komt zoals voeding, werkstress en beweging. Laat je inspireren door de concrete ideeën waarmee Jeugdformaat aan de slag is gegaan.

16-10-18 l Wethouderbijeenkomst

Wethouderbijeenkomst

Op 16 oktober organiseert AW SAMEN speciaal voor wethouders en beleidsambtenaren in de regio’s Hollands Midden, Haaglanden en Holland Rijnland deze bijeenkomst van 17.00 – 20.00 uur, bij Buurtcentrum De Mussen in Den Haag.

Tijdens deze bijeenkomst laten we zien wat SAMEN in de verschillende gemeenten doet en hoe deze samenwerking bijdraagt aan de transformatie in de zorg voor jeugd.

Aanmelden

Deelname aan deze bijeenkomst is gratis. Alleen wethouders en beleidsambtenaren kunnen zich aanmelden via onderstaand formulier.

Programma

U leert wat SAMEN in uw gemeente doet en hoe deze samenwerking u helpt in de transformatie van de jeugdhulp. Deelname is gratis. Om aan te melden kijkt u bij de tab “Aanmelden”.

17.00 – 17.30 uur
Ontvangst

17.30 – 18.00 uur
Robert Vermeiren heet u welkom
Robert Vermeiren is hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie, directeur patiëntenzorg bij Curium- LUMC en hoofd van de afdeling Onderzoek en Onderwijs. Daarnaast is hij hoogleraar forensische kinder- en jeugdpsychiatrie bij het VUMC. Door praktijk en wetenschap te verbinden streeft Robert ernaar het welzijn van jongeren en hun gezinnen te verbeteren. Dit doet hij ook vanuit zijn rol als boegbeeld van de Academische Werkplaats SAMEN.

Oud-wethouder Roos van Gelderen was van 2010 tot 2018 wethouder op het gebied van Jeugd, Zorg en Welzijn in Leiden. Over SAMEN: “We willen er echt zijn voor de gezinnen die zorg nodig hebben. Daarbij kunnen we de kennis die de afgelopen jaren binnen de academische werkplaatsen is opgebouwd, goed gebruiken.”

 

Astrid Rotering is lid van de tweekoppige Raad van Bestuur bij Jeugdbescherming west. Jeugdbescherming west werkt gezinsgericht en zoekt daarbij nadrukkelijk de samenwerking met de ouders. Tijdens deze bijeenkomst vertelt Astrid Rotering over wat SAMEN betekent voor Jeugdbescherming west.

18.00 – 19.00 uur
Transformatiedoelen geserveerd
Tijdens de maaltijd kunt u kennisnemen van praktische voorbeelden van de samenwerkingsprojecten binnen SAMEN.
Buffet van Resto VanHarte

19.00 – 20.00 uur
SAMEN Verder

Resto VanHarte verzorgt het diner tijdens deze bijeenkomst. Resto VanHarte wil sociaal isolement de wereld uit helpen en leefbaarheid in de wijk bevorderen. Speciale aandacht gaat uit naar mensen die willen doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt of hun eigen Resto-activiteiten willen ontplooien.

De Academische Werkplaats SAMEN is het kennis-, leer-, onderzoeks- en innovatienetwerk van 26 partners in de regio’s Hollands Midden, Haaglanden en Holland Rijnland. De focus ligt op de transformatie van de zorg voor kinderen en gezinnen. SAMEN is er voor ouders, kinderen, jongeren, (toekomstige) hulpverleners, beleidsmakers en onderzoekers en vormt daarmee een unieke samenwerking tussen praktijk, beleid, onderwijs en onderzoek in deze regio’s.

 

19-09-18 l Visiegroepbijeenkomst

Visiegroepbijeenkomst AW SAMEN

Tweemaal per jaar komt de visiegroep bij elkaar om de strategie van SAMEN te bepalen. Alle leden zijn binnen de visiegroep vertegenwoordigd. Deelname is alleen mogelijk voor genodigden.

Meer informatie

Meer weten? Neem contact met ons op via info@awsamen.nl, of lees er meer over op onze website.

25-10-18 | Symposium Kom in actieonderzoek!

Kom in actieonderzoek!

Wil jij actieonderzoek inzetten in de zorg voor jeugd? Kom voor het hoe naar dit symposium op donderdag 25 oktober van 14.00 uur tot 19.30 uur met buffet bij de Nieuwe Energie in Leiden.

Dit symposium wordt georganiseerd door AW SAMEN met Gezin aan Zet namens het project Lerend Transformeren voor professionals die over onderzoek willen leren en zich erdoor willen laten inspireren. Onder andere door de bijdrage van Ferdie Migchelbrink kun je na deelname meepraten en -denken over actieonderzoek en er een start mee maken.

Aanmelden

Deelname is gratis voor werkplaatsleden en mogelijk zolang de limiet van het aantal deelnemers niet is bereikt.

Meer informatie

Deze bijeenkomst organiseert de Academische Werkplaats SAMEN met Gezin aan Zet namens het project Lerend Transformeren. Binnen Lerend Transformeren vinden 15 actieonderzoeken plaats, uitgevoerd door medewerkers van organisaties in het jeugddomein die in hun eigen organisatie onderzoek doen. Nieuw ondersteuningsaanbod wordt in de actieonderzoeken ontwikkeld of bestaand aanbod doorontwikkeld.

Waar het bij klassiek onderzoek gaat om het vooraf bedenken van een aanpak en deze in de praktijk te toetsen, gaat een actieonderzoeker juist met de doelgroep in gesprek om een plan te vormen. Door continue te reflecteren op wat werkt en wat niet, ontdekken actieonderzoekers en betrokken partijen in een iteratief proces de best passende oplossingen.

Ferdie Migchelbrink trapt met zijn presentatie Actieonderzoek, een eigentijdse onderzoeksbenadering deze bijeenkomst af. In deze inleiding worden uitgangspunten, principes en methoden van actieonderzoek verhelderd. Aan de orde komen de dubbele doelstelling van actieonderzoek, de participatieve dimensie en de opbrengsten. Daarnaast wordt ingegaan op wat nodig is om actieonderzoek te doen.

De theorie van Ferdie Migchelbrink wordt tijdens deze bijeenkomst geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Vervolgens gaan we samen aan de slag met actieonderzoek onder leiding van Chris Kuiper van Horizon. Ten slotte is er ruim gelegenheid in informele sfeer na te praten terwijl het buffet wordt opgediend.

29-11-18 l Jaarconferentie SAMEN innoveren – SAMEN leren – SAMEN implementeren

 

Jaarconferentie AW SAMEN

Hoe draagt SAMEN bij aan het behalen van de transformatiedoelen? Wat leren we uit de verschillende werkvormen van SAMEN?

Tijdens deze jaarconferentie op donderdag 29 november, 09.30 uur – 14.00 uur van de AW SAMEN kijken we terug op wat we hebben bijgedragen aan de transformatiedoelen. Ook staan we – praktijk, beleid, onderzoek, gezinnen en onderwijs – stil bij wat we geleerd hebben van de verschillende werkvormen. Maar vooral kijken we samen naar hoe we deze leerlessen vertalen zodat deze op de werkvloer van praktijk en beleid landen. Doe mee en kom ook naar Hogeschool Leiden. Via het tabblad ‘Aanmelden’ maak je je deelname kenbaar. Kijk onder het tabblad ‘Meer informatie’ voor het programma.

Aanmelden

Deelname is gratis voor werkplaatsleden en mogelijk zolang de limiet van het aantal deelnemers niet is bereikt.

Meer informatie

Op donderdag 29 november bekijken we vanuit verschillende invalshoeken het vraagstuk rondom implementatie. Wat doen we met de geleerde lessen binnen SAMEN? Dit doen we aan de hand van onderstaand programma. Meer over de workshops lees je op het tabblad ‘Workshops’. Heb je nu al vragen of opmerkingen? Dan horen we dat graag! Mail naar: info@awsamen.nl. We heten je van harte welkom!

09.00 u Ontvangst met koffie en thee
Keuze workshop
09.30 u Welkom door Astrid Scholten
Directeur Social Work en Toegepaste Psychologie bij Hogeschool Leiden

Introductie door Symone Detmar en Robert Vermeiren
Boegbeelden AW SAMEN

10.00 u Analyse implementatieproces (pitches)
1. Visus screening: voortschrijdend inzicht
Vasanthi Iyer, arts M&G, jeugdarts KNMG (TNO)
2: Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften (GIZ)
Bronwynn Terpstra, Adviseur Jeugdgezondheidszorg bij NCJ
 

10.20 u

 

Implementeren door Karlijn Stals
Programmaleider bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi)

Karlijn Stals presenteert een visie op implementeren. Dit doet ze aan de hand van theoretische modellen en praktijkvoorbeelden. Karlijn gaat daarbij in op:
1. Hoe creëer je ruimte voor innovatie?
2. Hoe zorg je ervoor dat ook de omgeving mee gaat innoveren?
3. Valkuilen bij implementeren

 

10.50 u Keuze maken voor een van de workshops
Met koffie, thee en iets lekkers
11.20 u Inleiding panelgesprek door Jongerenraad Cardea
Betrokkenheid implementatie Perspectiefplan in regio Holland Rijnland

 

11.30 u Panelgesprek onder leiding van Rob Gilsing
Lector Jeugdhulp in transformatie aan De Haagse Hogeschool (HHS)
Jongeren, praktijk, onderwijs, wetenschap en beleid aan het woord over:
Hoe kun je bij de implementatie van vernieuwing in de zorg de doelgroep betrekken? Hoe kan de werkplaats met participatie van de doelgroep aan de slag gaan om de succeskans van implementatie van vernieuwing te vergroten?
12.00 u Workshops verzorgd door JSO, Hogeschool Leiden, NCJ en GGD HM en De Haagse Hogeschool
zie tabblad Workshops voor een toelichting op de vier workshops
13.00 u Netwerklunch
14.00 u Einde

Workshops

Hieronder een toelichting op de vier workshops die tijdens de Jaarconferentie op 29 november worden gegeven door JSO, Hogeschool Leiden, NCJ en GGD HM en De Haagse Hogeschool. Tijdens de Jaarconferentie kun je je keuze doorgeven tijdens het ontvangst van 09.00 uur tot 09.25 uur of vanaf 10.50 uur. Dan tref je een ingerichte tafel waar je je ticket voor de workshop naar keuze kunt bemachtigen.

Vergeet je niet aan te melden via het tabblad ‘Aanmelden’.

Samen-Werken, Samen-Leren Door Renske de Boer (Programmaleider Master Jeugdzorg en docent jeugdrecht) en Ruth Spijkerboer (docent onderzoeker)

In het in september gestarte project Samen-Werken, Samen-Leren staan vijf perspectieven centraal: student, docent, professional, ervarinsgdeskundige en onderzoeker. Tijdens de workshop gaan we op socratische wijze in gesprek met elkaar vanuit deze 5 perspectieven. De workshop is bedoeld als eerste introductie om te ervaren en te beschouwen wat het samen leren vanuit de 5 perspectieven voor de praktijk van opleiden en werken betekent.
 
SAMEN met jongeren implementeren Door Bea Houwers en Jeanette van der Meer, Adviseurs JSO

Alle theorie over implementeren gaat over belangrijke factoren en fasen in het proces van invoeren van veranderingen. Echter, de mensen om wie het gaat zoals de jongeren en ouders komen daarin niet voor. Na een korte uitleg over JONG doet mee! gaan we actief met jongeren aan de slag. In deze workshop krijg je inzicht en ideeën over de rol en bijdrage van jongeren bij beleid en implementeren van veranderingen. Na afloop heb je niet alleen meer inzicht in het belang en de meerwaarde van samenwerken met jongeren maar ook ideeën hoe je het kunt aanpakken.

 
Aan de slag met GIZ: een raamwerk voor succesvol implementeren van de GIZ-methodiek Door Bronwynn Terpstra en Marjanne Bontje (Beleidsmedewerker jeugdgezondheidszorg en medeontwikkelaar GIZ)

In een benen-op-tafel-sessie met goede voorbeelden uit het land ter inspiratie, wordt informatie gedeeld over lessons learned bij implementatie van de GIZ en gaan we samen op zoek naar de lessons learned van de toekomst. Daarbij worden de totstandkoming en inhoud van het GIZ-raamwerk gepresenteerd. Vragen die centraal staan: Hoe worden implementatievraagstukken rondom de GIZ opgepakt door de praktijk? Hoe zouden we hier – lokaal, regionaal en landelijk – op kunnen ondersteunen?

 

 

Samenwerking buurtteams jeugd

en huisartsen:

lessen leren en implementeren

Ervaringen uit de Utrechtse Proeftuin Basiszorg Jeugd-ggz

Door Rob Gilsing

In deze workshop presenteren we de bevindingen en lessen, en reflecteren op de in de proeftuin gevolgde werkwijze. In de Proeftuin Basiszorg Jeugd-ggz in Utrecht werkten huisartspraktijken en de Buurtteams Jeugd en Gezin samen om een goede basiszorg voor jeugdigen met psychische klachten te realiseren. In dit project is in de eerste fase een gezamenlijke visie op goede basiszorg jeugd-ggz geformuleerd, waarbij naast genoemde partijen andere stakeholders waren betrokken. In de tweede fase van het project hebben professionals in drie Utrechtse wijken in totaal 30 casussen besproken en getoetst aan de visie. In de zomer van 2017 zijn de proeftuinen afgerond met een rapportage met daarin de bevindingen en lessen, nadat deze zijn besproken in een stadsbrede bijeenkomst waarin veel partijen deelnamen die waren betrokken bij de visievorming.