Korting ISSA Conferentie 2019 (17-20 juni 2019)

Nog heel even en het is zover: ISSA Conferentie 2019 gaat van start. ISSA’s internationale conferentie over zorgomgevingen voor het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen biedt een uniek platform om te luisteren naar ’s werelds toonaangevende experts op het gebied van het jonge kind, een kans om te leren van collegae en om kennis en ervaringen te delen uit het werkveld.

Korting voor JES Netwerk
Als u geïnteresseerd bent, dan kunt u zich nog steeds aanmelden voor de conferentie, bijvoorbeeld via de onderstaande blauwe aanmeldknop. U betaalt 375,- EUR in plaats van 500,- EUR, omdat u deel uitmaakt van het JES Netwerk (vermeld dit bij uw registratie in de ‘Comments’-sectie). Daarmee kunt u alles bijwonen. Het deelnemerspakket bestaat uit:

 • Toegang tot de pre-conferentie workshops op 17 juni 2019 (registratie verplicht);
 • Openingsreceptie op 17 juni 2019;
 • Toegang tot alle sessies tijdens de conferentie op 18-19 juni 2019;
 • Koffiepauzes op 18-19 juni 2019;
 • Lunches op 18-19 juni 2019;
 • Toegang tot alle veldbezoeken op 20 juni 2019 (registratie verplicht)
 • Digitale programma en conferentie-app.

Als medeorganisator en ambassadeur van de conferentie hoopt Stichting JES Rijnland dat u ook bij de conferentie aanwezig bent. Zo verzorgt JES Rijnland workshops tijdens de pre-conferentie en conferentie, is het organisator van twaalf veldbezoeken en coördineert en begeleidt het een speciaal programma voor de Singaporese delegatie. Dit, naast al het andere moois dat deze internationale onderneming met zich meebrengt. Meer weten? Bekijk het volledige programma dan hier of bezoek https://www.issa.nl/conference2019. Aanmelden kan via deze link.

Met vriendelijke groet, namens JES Rijnland,

Carolien de Groot
Directeur / Bestuurder

Conferentie ZonMw/NWO: ‘Evolutie of revolutie?’ – Praat mee over de wetenschapper 2030

Op 23 mei 2019 organiseren ZonMw en NWO rondom de vraag: Is de wetenschap toe aan vernieuwing? De erkenning en waardering van wetenschappers leunt zwaar op citaties en impactfactoren en wetenschappers ervaren grote tijds- en prestatiedruk op gebied van onderzoek en onderwijs. Maar wat zegt het huidige systeem over hun bijdrage aan de wetenschap of aan de samenleving? Is het tijd voor een nieuwe set competenties voor de wetenschappers van morgen?

Ga hierover in discussie tijdens de conferentie Evolutie of revolutie; praat mee over de wetenschapper van 2030. ZonMw en NWO nodigen u van harte uit en horen graag hoe u denkt over het erkennen en waarderen van de wetenschapper.

Programma
Verschillende inspirerende sprekers geven hun visie op de wetenschapper in 2030 en wat er nodig is om die te realiseren. Daarna bespreekt u uw visie met andere deelnemers en komt u tot mogelijke aanpakken voor het vormgeven van de ‘wetenschapper 2030’. Het volledige programma kunt u hier lezen. Direct naar aanmelden.

Praktische informatie
Datum: 23 mei 2019
Tijd: 9.30 – 17.00 uur
Locatie: Fokker Terminal, Binckhorstlaan Den Haag

Slotsymposium Lerend Transformeren

Welke bijdrage kan actieonderzoek leveren aan de transformatie van de zorg voor jeugd? Deze vraag werd beantwoord op 8 april jl. tijdens het slotsymposium van het project Lerend Transformeren, een landelijk project van TNO en meerdere werkplaatsen, zoals SAMEN en C4Youth. Tijdens het symposium zijn praktijkverhalen vanuit de vijftien uitgevoerde actieonderzoeken gedeeld. De actieonderzoeken hadden tot doel professionals te ondersteunen bij het werken volgens de transformatiedoelen.

Meer over het slotsymposium en wat het project Lerend Transformeren heeft opgeleverd, lees je in dit e-magazine.

Update project LUID en DUIDELIJK: de stem van de jeugdige in de keten

Ontwikkeling van een werkwijze 1.0

In maart en april vond een serie van vier bijeenkomsten van de Ontwikkelgroep LUID en DUIDELIJK plaats. LUID en DUIDELIJK: de stem van de jeugdige in de keten is een ZonMw-project van TNO, Veilig Thuis en GGD met als doel om jeugdigen serieus te nemen en een stem te geven zolang als nodig is na een melding bij Veilig Thuis. De Ontwikkelgroep LUID en DUIDELIJK bestaat uit jongeren, ouders, en professionals van Veilig Thuis, jeugdbescherming en jeugdhulp, jeugdteams, gemeente en onderwijs. Het doel van de vier bijeenkomsten was om met elkaar uit te denken waar een onafhankelijke steunfiguur voor jeugdigen, na melding bij Veilig Thuis, aan moet voldoen. Janet van Bavel (voorheen werkzaam bij Kenter Jeugdhulp/Kinder- en jeugdtraumacentrum Kennemerland) leidde de discussies in goede banen.

Met de input uit de bijeenkomsten ontwikkelde de projectgroep gaandeweg een ‘Werkwijze 1.0’ (prototype) die voldoende uitgedacht en gedragen is om een pilot mee te kunnen starten. In de bijeenkomsten is gesproken over visie, taken en rollen van een steunfiguur, matching van jeugdige en steunfiguur, procedures en mogelijke knelpunten. Maatwerk bleek het terugkerende begrip gedurende de bijeenkomsten. Daarbij zijn voor drie hoofdtypen steunfiguren zijn aandachtspunten uitgewerkt: de professionele steunfiguur, de ervaringsdeskundige en de steunfiguur uit het sociale netwerk. Uit de vier bijeenkomsten sprak een grote betrokkenheid van deelnemers om een werkwijze te ontwikkelen die aansluit bij de wensen en belangen van jeugdigen zonder daarbij reguliere taken van Veilig Thuis, jeugdbescherming of hulpverlening over te nemen.

In de pilot die voor de zomer start, worden drie cases bij Veilig Thuis Midden Holland en drie bij Veilig Thuis Haaglanden geworven voor deelname en wordt de mogelijkheid van een onafhankelijke steunfiguur geboden. In drie cycli van evaluatie en aanpassing (actieonderzoek), samen met de betrokkenen bij deze cases en hun steunfiguren, wordt de werkwijze met een onafhankelijke steunfiguur voor jeugdigen doorontwikkeld tot een definitiever versie 2.0.

Voorafgaand aan de bijeenkomsten is een literatuurstudie uitgevoerd, zijn interviews gehouden met jongeren en met vertegenwoordigers van andersoortige vertrouwenspersonen/mentoren.
Voor meer informatie over het project: Remy Vink, projectleider TNO (remy.vink@tno.nl / 0621134483)

Symposium GIZ Ontrafeld 11 april jl.

Terugblik

In Gouda kwamen praktijkprofessionals, onderzoekers en GIZ-coördinatoren op 11 april jl. bijeen voor het symposium GIZ Ontrafeld (Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften). Deelnemers zochten verdieping of maakten net kennis met de GIZ. Vandaar dat tijdens het plenaire gedeelte de GIZ vanuit verschillende invalshoeken werd belicht. De volgende tabbladen bevatten een verslag en de presentaties van zowel het plenaire gedeelte als de workshops. In onderstaand filmpje krijg je een impressie van de bijeenkomst: deelnemers vertellen over hun ervaringen tijdens deze ochtend.

Ben jij bij de bijeenkomst geweest en wil je je ervaringen delen? Vul dan het evaluatieformulier in.

Verslag

Marjanne Bontje, beleidsmedewerker jeugd bij GGD HM en een van de ontwikkelaars van de GIZ-methodiek, heette iedereen welkom. Daarbij vertoonde zij een film waarin praktijkprofessionals en ouders hun ervaringen met de GIZ deelden. Inmiddels wordt de GIZ-methodiek landelijk uitgerold. Natascha Hensen lichtte daarbij toe welke ondersteuning er vanuit NCJ wordt geboden voor de implementatie en kwaliteitsborging van de GIZ.

Senior beleidsmedewerker Jeugdgezondheidszorg/Jeugdhulp Priscilla Stikkolorum van de gemeente Rijswijk ging in op het gemeentelijke belang van het gebruik van de GIZ. Het gebruik van een methodiek draagt in belangrijke mate bij aan een gezamenlijke taal. Uit eerder onderzoek binnen Haaglanden is gebleken dat daar veel draagvlak voor is. Daarbij is het van belang dat doorontwikkeling blijft plaatsvinden, onder meer door het digitaliseren van materialen.

Na een korte pauze illustreerde Nathalie Sie, adviseur bij GGD HM, het gebruik van de GIZ in de keten van zorg voor de jeugd; van preventie tot inzet van intensieve hulp. Ze vroeg in een interactieve sessie het publiek om steeds te kiezen voor een handeling en bood daarbij verschillende opties. Tot haar opluchting koos eigenlijk niemand voor de optie ‘niets doen’. Ten slotte nam Danielle Jansen, universitair docent en medisch socioloog bij UMCG, het woord. Zij presenteerde daarbij het onderzoek dat in de Academische Werkplaats in Groningen, C4Youth, is gedaan naar verwachte en ervaren barrières bij toeleiding naar zorg voor jeugd. Zo verwacht het merendeel van ouders en adolescenten barrières bij het zoeken en gebruiken van zorg. De verwachte barrières zijn voornamelijk de ‘relatie met de therapeut’, ‘ervaren relevantie van behandeling’ en ‘behandelingseisen en problemen’. Door het bespreekbaar maken van deze barrières kan de motivatie om daadwerkelijk hulp te zoeken worden vergroot.

Voorafgaand aan het symposium hebben deelnemers aangegeven welke twee van de drie workshops van de lopende projecten zij wilden volgen.
• Effectonderzoek GIZ in de JGZ 0-12 jaar
Een presentatie over het eerste effect onderzoek en de gevonden resultaten door LUMC onderzoekers Matty Crone en Ruben de Ronde.

• Digitale GIZ
In deze workshop is kennisgemaakt met de Digitale GIZ en het onderzoek naar de meerwaarde. Ook deelden praktijkprofessionals hun ervaringen met de DiGIZ.

• GIZ voor de kraamzorg
Tijdens deze workshop maakte men kennis met de GIZ voor de Kraamzorg en het onderzoek hiernaar. Ook zijn de kansen voor integrale samenwerking in het programma Kansrijke start besproken.

Presentaties

Plenair

Gehele plenaire presentatie

Symposium GIZ Ontrafeld

 

Presentatie Natascha Hensen – Adviseur NCJ

Presentatie_NCJ Natascha Hensen

 

Presentatie Priscilla Stikkolorum – Senior beleidsmedewerker Jeugdgezondheidszorg/Jeugdhulp gemeente Rijswijk en Arie Opstelten – Strategisch adviseur gemeente Den Haag

Presentatie GIZ regio Haaglanden Priscilla Stikkolorum en Arie Opstelten

 

Presentatie Nathalie Sie – Adviseur GGD HM

Presentatie GIZ in samenhang Nathalie Sie

 

Presentatie Danielle Jansen – Universitair docent en medisch socioloog UMCG

Presentatie GIZ_UMCG_Danielle Jansen

 

Workshops

Effectonderzoek GIZ in de JGZ 0-12 jaar, Matty Crone – Senior onderzoeker en Ruben de Ronde – Promovendus

Effectiviteit van de GIZ_20190411

Digitale GIZ, Olivier Blanson Henkemans – Onderzoeker

Workshop Digitale GIZ

 

GIZ voor de kraamzorg, Remy Vink – Onderzoeker en Marjanne Bontje – Beleidsadviseur GGD HM

Workshop GIZ voor de kraamzorg

16 May 2019 – NeuroLabNL Startimpuls symposium: cross-talk between neuroscience and society

Professor Ronald Dahl (UC Berkeley) geeft zijn visie op het gebruik van neurowetenschap bij beleid en praktijk wat betreft gedrag van jongeren. Daarna worden de producten waaraan we werken in ons programma gepresenteerd, waaronder een app om een tweede taal te leren, een lespakket voor HBO professionals over hersenontwikkeling en hoe deze kennis in te zetten in het onderwijs, en mogelijke toepassing van sociale cognitie modellen voor anti-pest programma’s. Als afsluiting zijn Marcelis Boereboom (Directuer-Generaal bij OCW), Carsten Herstel (Directeur bij VenJ) en Marijke van Geenabeek (Pedagogisch Directeur van Jeugd Justitiele Inrichtingen) aanwezig voor een paneldiscussie over het gebruik van neurowetenschap bij het opzetten van beleid.

Kijk hier voor het programma en registratie (gratis).

Publicatie ‘Transformeren volgens ouders’ van Gezin aan Zet

Met trots presenteren de onderzoekers van het project Gezin aan Zet de publicatie ‘Transformeren volgens ouders’. In deze publicatie staat de visie van ouders op de transformatie van de jeugdhulp en op hulp vanuit lokale Jeugd- (en Gezins)teams centraal. Door middel van concrete aanbevelingen worden praktijkprofessionals en beleidsmakers geïnspireerd om nog beter aan te sluiten bij gezinnen en van de transformatie een succes te maken. De publicatie is te vinden via Publicatie: Transformeren volgens ouders, 2019.

Bent u geïnteresseerd in een papieren uitgave van het rapport, wilt u op de hoogte blijven van toekomstige opbrengsten van het project, of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen via gezinaanzet@curium.nl.

Terugblik symposium Werkplezier in de jeugdsector

Voor het symposium Werkplezier in de jeugdsector kwamen we met een gemêleerd gezelschap van onder meer praktijk- en HR-professionals bijeen aan de Prinsegracht 27 in Den Haag, het Koorenhuis. Een plek waar jongeren muziek, dans en zang beoefenen. Het symposium werd georganiseerd vanuit de themagroep Werkplezier in de jeugdsector in samenwerking met TNO.

Leanthe van Harten (TNO) heette iedereen namens de themagroep welkom. Dat deed ze aan de hand van enkele, herkenbare, krantenkoppen over de jeugdzorg en werkdruk, zoals: Jeugdzorg komt in actie, maar daar hebben ze eigenlijk geen tijd voor, Tekort aan medewerkers en Jeugdzorgverleners: ‘Die continue alertheid zuigt je leeg’. Daarna nam Maartje Bakhuys Roozeboom, onderzoeker en adviseur bij TNO, het woord. Zij ging daarbij in op de hoogte van de werkdruk in de jeugdsector, maar ook op wat werkdruk is. Ook gaf ze aan welke stappen organisaties kunnen doorlopen om werkdruk systematisch aan te pakken. Lees hier de hele Presentatie werkdruk in het jeugddomein van Maartje Bakhuys Roozeboom.

Hanneke van Noort, opsteller van Meer ruimte voor professionals – Handvatten voor gemeenten, benoemde de drie belangrijkste punten voor gemeenten:
1. Spreek met elkaar over ruimte voor professionals en werk aan vertrouwen;
2. Zet ‘kwaliteit’ op de agenda en meet dit kwalitatief!
3. Geef ruimte aan de autonomie van de professional
Ze benadrukte hierbij dat je fouten mag maken. Verder is het belangrijk dat cliënt en professional goed gematcht worden en om de tijd voor intervisie expliciet mee te nemen in inkoop- en voortgangsgesprekken. Presentatie Meer ruimte voor professionals – Handvatten voor gemeenten

 1. Na een korte pauze werd deelgenomen aan een van de 3 workshops:
  Zelfsturing in relatie tot Werkplezier door Kees Kouwenhoven
  Kees ging met de deelnemers in op de zeven bronnen van arbeidsvreugde, en hoe je met deze kennis werkdruk aan kunt pakken. Kern van de boodschap was dat arbeidsvreugde door iedereen anders beleefd wordt, dus als je ergens mee zit wordt dit niet automatisch gezien. Je moet het zelf bespreekbaar maken.
 2. Werken voor jeugd, ja?! door Loes Houweling en Bregje Spaans (Hogeschool Utrecht)
  Door de transformatie gaat veel aandacht naar hoe anders te werken, maar hoe zit dat met de verandering van identiteit? Aan de hand van verschillende verhalen uit de praktijk gingen de deelnemers met elkaar in gesprek. Hoe professionals omgaan met de transformatie verschilt. Organisaties moeten zich daarvan bewust zijn.
 3. Hoe kun je als werkgever samen met medewerkers het werkplezier vergroten? door Chantal Schneiders en Femke de Groot (Stichting Jeugdformaat). Chantal en Femke lieten zien hoe bij Jeugdformaat met medewerkers is gewerkt aan concrete plannen om werkplezier te vergroten. Zo is er een Fit & Gezond jaarkalender ontwikkeld waarbij elke maand een ander thema aan bod komt (bijvoorbeeld voeding, werkstress, beweging en loopbaan). Tijdens de workshop werden tips onderling gedeeld, zoals het geven van een teambudget. Hiermee kan het team zelf bepalen hoe ze het opleidingsbudget mogen besteden, zonder tussenkomst van de manager. Maar ook: neem pauze, ga naar buiten.

Tijdens de gezamenlijke afsluiting werd onder meer de vraag gesteld: hoe zorg je ervoor dat je in een gesprek over werkdruk en werkplezier niet verzandt in een gesprek over caseload/cliëntcontacturen/directe uren. Hierop werd besloten met: til het gesprek naar een ander niveau. Welke van de zeven bronnen van arbeidsvreugde komen in het geding? Praat dáárover in plaats van over de hoeveelheid uren of cliënten. Meer lezen? Sturen op meer werken met plezierVerbeter je Employee Experience

 

Uitbreiding SAMEN: Welkom JES Rijnland

2019 begint met goed nieuws voor SAMEN! JES (Stichting Jeugd en Samenleving) Rijnland sluit aan bij de Academische Werkplaats SAMEN. JES Rijnland opereert op het snijvlak van Onderwijs, Zorg en Welzijn. In de praktijk in de driehoek Thuis, (voor)school en Wijk. Vanuit deze unieke positie voert de organisatie preventieve, aanvullende en verrijkende programma’s uit. JES doet dit vooral voor kwetsbare jeugd, waaronder kinderen van migranten en vluchtelingen. JES werkt als team meertalig en cultuursensitief. Daardoor bereiken zij relatief veel meertalige gezinnen in achterstandssituaties. Hun kennis en ervaring, nodig voor het spreken met ouders uit diverse culturen, wil JES inbrengen en tegelijkertijd door innovatie verder versterken. Daarvoor wordt actief samenwerking met partners uit SAMEN gezocht.

Een van de belangrijke thema’s van JES is het delen van kennis met instituten en organisaties die voor jeugd werken. Aansluiten bij SAMEN is een van de manieren om invulling te geven aan dit thema. JES is geen onbekende van SAMEN, zij participeren namelijk in het project Samen-Werken, Samen-Leren.

Krista van Mourik gepromoveerd: Cultural adaptation of a parenting intervention for parents in multi-ethnic disadvantaged neighborhoods

Krista van Mourik promoveerde 12 december. Zij onderzocht binnen SAMEN hoe opvoedinterventies sociaal-cultureel passend gemaakt kunnen worden voor ouders woonachtig in multi-etnische achterstandswijken. Aanleiding was dat bepaalde groepen onvoldoende werden bediend met het generieke aanbod. De studies in het proefschrift benadrukken de invloed van stress en externe factoren op de opvoedervaring van ouders met een migratie achtergrond of lage sociaaleconomische positie. Naar aanleiding van de uitkomsten is een module ontwikkeld die ouders ondersteunt bij het omgaan met stress en niet-helpende emoties. Deze module is toegevoegd aan een bestaande interventie en aangeboden aan een cultureel diverse groep ouders. De module werd positief gewaardeerd door ouders en professionals.

Het proefschrift is te downloaden via http://www.publicatie-online.nl/publicaties/krista-van-mourik. Het wachtwoord is 15924.