Projectidee Professionals en hun organisatie AW Risicojeugd en SAMEN positief beoordeeld

ZonMw heeft het projectidee ‘De specialist dichterbij? Wat werkt voor professionals in een wijkgerichte integrale specialistische aanpak voor gezinnen met ernstige en langdurige problemen op meerdere levensgebieden’ positief beoordeeld. Dit projectidee wordt de komende periode uitgewerkt tot een subsidieaanvraag. De aanvraag valt onder het ZonMw-programma ‘Wat werkt voor de jeugd’, programmalijn: Professionals en hun organisatie. De andere twee programmalijnen zijn Kind en leefwereld en Gemeenten. Het projectidee is een samenwerking tussen de Academische Werkplaatsen Risicojeugd en SAMEN.

Samen-Werken, Samen-Leren: Uitnodiging Leerhuisbijeenkomst ‘Kindermishandeling en culturele sensitiviteit’

Kindermishandeling en misbruik komen in alle culturen voor. Tijdens de Leerhuisbijeenkomst van het project Samen-Werken, Samen-Leren op 12 december a.s. staat cultuursensitief werken bij het signaleren en de aanpak van kindermishandeling centraal. Kom jij ook?

Wanneer: donderdag 12 december
Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Hogeschool Leiden, Zernikedreef 11
Aanmelden en meer informatie: Klik hier
  werkt de bovenstaande link niet, kopieer en plak dan het volgende adres in je browser: https://www.hsleiden.nl/actueel/evenementen/leerhuis-kindermishandeling-en-culturele-sensitiviteit/aanmelden.html

Gastspreker is Lama Yazbeck uit Libanon, executive director van NGO Himaya, een NGO die zich richt op het voorkomen en bestrijden van kindermishandeling.
Er zijn verschillende workshops en natuurlijk is er de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en de bijeenkomst na te bespreken met een hapje en drankje. Het Leerhuis staat open voor deelnemers aan de leernetwerken Samen Werken, Samen Leren en overige belangstellenden.

                                

Save the date Jeugd in onderzoek 12 mei 2020

Dinsdag 12 mei vindt het congres Jeugd in Onderzoek plaats in Amsterdam. Ditmaal is het thema Gelijke kansen. Jeugd in Onderzoek wordt georganiseerd voor jeugdprofessionals, wetenschappers, beleidsmedewerkers en schoolleiders- en bestuurders die kennis en ervaring rondom de ondersteuning aan jeugd en ouders willen verbeteren.

Wanneer: 12 mei 2020
Locatie: Hotel Casa Amsterdam
Voor: Onderzoekers en professionals uit de onderwijs- en jeugdsector
Meer informatie: www.jeugdinonderzoek.nl
Contact: Vragen stel je via jeugdinonderzoek@nro.nl

 

Symposium Zorg voor jeugd 2040 resumé

Robotisering, big data, hersenonderzoek… Hoe ziet, tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen, de zorg voor jeugd eruit in 2040? Over deze en andere vragen spraken we met onderzoekers, praktijkprofessionals, jongeren en vertegenwoordigers van onderwijs en gemeenten op 8 november jl. tijdens het symposium Zorg voor jeugd 2040.

Dit symposium organiseerde SAMEN met NeuroLabNL. NeuroLabNL is een werkplaats voor hersen,- cognitie-, en gedragsonderzoek en is ontstaan vanuit de Nationale Wetenschapsagenda en heeft als doel vragen over cognitie, hersenen en gedrag te beantwoorden. Binnen deze werkplaats werken maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, hogescholen en universiteiten samen aan onderzoek en de verspreiding van kennis.

Het symposium Zorg voor jeugd 2040 werd ingeleid door Annelinde Vandenbroucke namens NeuroLabNL ingeleid. Robert Vermeiren hield een gesprek met ervaringsdeskundige Cindy. Zij gaven daarbij een inkijkje in wat de technologische ontwikkelingen voor invloed hebben op het gesprek tussen hulpverlener en ervaringsdeskundige. Hierop volgden 2 ronden van 4 workshops. De presentaties van de workshops zijn hieronder te raadplegen. De gehele middag was een visueel notulist aanwezig die de dag in een verslag heeft weten te vatten.

Presentaties workshops

1. Innovatie van richtlijnen ter ondersteuning van vakmanschap
door Olivier Blanson Henkemans (TNO)
Olivier Blanson Henkemans is gepromoveerd op mens-machine interactie aan de TU Delft en sinds 2008 werkzaam bij TNO als onderzoeker en projectleider.

Richtlijnen vormen een belangrijke basis voor de zorg voor de jeugd. Innovaties, zoals steeds slimmere decision support systemen (DSS), kunnen bijdragen aan de implementatie en gebruik van deze richtlijnen zoals bedoeld. Dit heeft ook impact op het contact tussen professionals en cliënten. Er zal namelijk steeds meer sprake zijn van professional-cliënt-systeem interactie en samenwerking. In de workshop geven we een overzicht van de innovatie van richtlijnen en verkennen we samen met de aanwezigen 1) de kansen en knelpunten van de innovatie van richtlijnen en 2) hoe we die innovatie optimaal kunnen benutten ten behoeve van het vakmanschap in de zorg voor de jeugd.

Presentatie Innovatie van richtlijnen ter ondersteuning van vakmanschap

2. Impact van hersenonderzoek op sociale uitsluiting
door Lisa Schreuders (Tilburg University) en Neeltje van den Bedem

Lisa Schreuders is postdoc onderzoeker in de ontwikkelingspsychologie bij NeuroLabNL aan Tilburg University. Zij onderzoekt wat de invloed is van (vriendschaps)relaties met leeftijdsgenoten op de hersenontwikkeling van jongeren. In haar huidige onderzoek kijkt ze specifiek naar de invloed van sociale buitensluiting op het mentale welbevinden van jongeren.

Neeltje van den Bedem is postdoc onderzoeker in de ontwikkelingspsychologie bij NeuroLabNL aan de Universiteit Leiden. Zij doet onderzoek naar school brede interventies voor sociale veiligheid. Ze kijkt in detail welke ontwikkelingsgebieden worden bevorderd, of dit leeftijdsadequaat gebeurt en welke hiaten er in de programma’s zitten om bij te dragen aan verbetering van deze interventies.

Presentatie Impact van hersenonderzoek op sociale uitsluiting

3. Kansrijke Start en Big Data
door Jeroen Struijs (RIVM en LUMC)
Jeroen Struijs is Associate Professor bij LUMC Campus Den Haag en Senior Onderzoeker bij het RIVM. In het actieprogramma Kansrijke Start werken gemeenten en JGZ samen om kinderen betere kansen te bieden.

Presentatie Kansrijke Start en Big Data

 

 

 

 

4. Weerbaarheid bij jongeren: hoe we met een kaartspelletje de wereld gaan veranderen
door Bart van der Geest (Garage2020) en Anna Noyons (Ink)
Bart van der Geest heeft ruim 14 jaar in verschillende rollen bij Cardea gewerkt. Als hulpverlener, leidinggevende, manager en innovator heeft hij geleerd wat wel en wat niet werkt als het gaat om vernieuwen en veranderen. Anna Noyons is social designer en de oprichter van ontwerpbureau Ink. Ink combineert design en psychologie om producten, diensten en interventies te maken die het beste in mensen naar boven halen.

Garage2020 werkt met behulp van design thinking, nieuwe technologieën en een multidisciplinaire aanpak aan nieuwe inzichten en oplossingen. Oplossingen die zorgen dat stress en problemen bij gezinnen of op scholen bespreekbaar en hanteerbaar worden. De problematiek is vaak complex. Onze uitdaging is om de oplossing simpel te houden.

5. Meten is weten in 2040: de rol van sensortechnologie in de zorg voor jeugd
Jan van Erp
is principal scientist bij TNO en hoogleraar interactieve systemen aan de Universiteit Twente. Hij werkt aan technologie die in dienst staat van de gebruiker en die het leven veiliger, efficiënter of leuker maakt. Hij combineert kennis uit psychologie, neurowetenschappen en informatica en werkt onder andere aan robotica, Virtual Reality, multimodale waarneming, de interactie tussen lichaam en brein, en het meten van mentale toestand met wearables. Binnen de NWA route NeuroLab.NL onderzoekt hij in hoeverre wearables kunnen bijdragen aan het vroegtijdig signaleren en beter begrijpen van pestgedrag in de klas.

In aflevering 4 van de VPRO-serie De toekomst is fantastisch vertelt Jan van Erp over de mogelijkheden om tastzin op geheel nieuwe manieren in te zetten. Van zijn inmiddels oude trilvest voor navigatie naar vezels die gevoel en warmte kunnen doorgeven bij communicatie op afstand. Bekijk de aflevering via de website van de VPRO.

Presentatie Meten is weten de rol van sensortechnologie

Betere aansluiting studie en praktijk: leernetwerken Samen Werken, Samen Leren gestart

Geen klassieke leerverhoudingen op de stageplek, maar samen leren over en werken aan een betere hulpverlening. Vanaf dit studiejaar leren en werken studenten Sociaal Werk (Jeugd) samen met hun begeleidende docenten, jeugdprofessionals, onderzoekers en ouders en jongeren die jeugdhulp ontvangen, in een leernetwerk. Binnen het door ZonMw gesubsidieerde project Samen Werken, Samen Leren zijn – in samenwerking met De Haagse Hogeschool en jeugdhulporganisaties Cardea / JGT / Kwadraad, Jeugdformaat, Centrum voor Jeugd en Gezin Den Haag, JES Rijnland, Horizon en Curium/ LUMC- in september jl. 8 leernetwerken enthousiast van start gegaan in de regio’s Leiden en Den Haag.

Aansluiting studie en praktijk

Door studenten, jeugdprofessionals en docenten gezamenlijk te laten leren en werken sluiten deelnemers studie en praktijk beter op elkaar aan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de ervaringskennis van jongeren en hun ouders en van wetenschappelijke kennis van SAMEN en de lectoraten van de hogescholen. De leernetwerkbijeenkomsten worden zo opgezet dat alle deelnemers van elkaar kunnen leren: een echte zoektocht vanuit 5 perspectieven naar de meerwaarde van samen werken en samen leren! De deelnemers bepalen welke leervragen centraal staan en hoe de bijeenkomsten eruit zien. Bijvoorbeeld casuïstiek bespreken, deelnemen aan een moreel beraad of ingaan op een inhoudelijk thema. Naast de leernetwerkbijeenkomsten komen alle leernetwerken drie maal per jaar samen in een Leerhuis. Dit studiejaar staan in de Leerhuizen de thema’s Kindermishandeling, Multiproblematiek en Werkplezier centraal.

De leernetwerken moeten uitgroeien tot innovatieve en duurzame samenwerkingsverbanden tussen hogescholen en jeugdorganisaties. Door samen te werken en te leren worden (toekomstige) beroepskrachten nog beter toegerust op hun taak om hulp en ondersteuning aan kinderen en ouders te geven. In de eerste leernetwerken in september en oktober werd onder meer aandacht besteed aan kennismaking, werkplezier en de verschillende perspectieven.

Leerhuisbijeenkomst

Op donderdag 12 december a.s. van 13.30-16.30 uur vindt de eerste Leerhuisbijeenkomst plaats bij Hogeschool Leiden. Dit Leerhuis heeft als thema Kindermishandeling en culturele sensitiviteit. Gastspreker tijdens deze bijeenkomst is Lama Yazbeck uit Libanon. Zij is executive director van Himaya, een NGO die zich richt op het voorkomen en bestrijden van kindermishandeling in Libanon. Naast het plenaire programma zijn er diverse workshops. Zet 12 december dus alvast in je agenda. Zodra je je in kunt schrijven, informeren wij jou daarover.

Meer weten over het leernetwerk Samen Werken, Samen Leren? Kijk dan op de projectsite Samen-Werken, Samen-Leren.

Congres Positieve gezondheid 13 november – GGD Hollands Midden

GGD Hollands Midden, een van de leden van SAMEN, nodigt je uit voor het inspiratiecongres Positieve gezondheid met gastspreker Maarten van der Weijden. Het vindt plaats op woensdag 13 november, 16.30-20.30 uur in Corpus Oegstgeest. Het programma:

 • Opening door dagvoorzitter wethouder Fred van Trigt, gemeente Hillegom
 • Gastspreker Maarten van der Weijden, voormalig Olympisch Kampioen zwemmen
 • Soep en broodjes
 • Inspiratie uit de Provincie Limburg
 • Inspiratie café
 • Vervolgstappen
 • Napraten

Meer lezen en/of aanmelden kan tot en met 11 november hier: Congres Positieve gezondheid.

Honorering aanvraag Startimpuls Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd

Onze aanvraag Startimpuls Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd is gehonoreerd. Dat is goed nieuws en betekent dat we verder kunnen met de aanvraag voor 2020-2024. Rob Gilsing (De Haagse Hogeschool), Petra de Jong (GGD HM), Jessica Kiefte (LUMC), Frans de Kok (JGZ ZHW), Chris Kuiper (Horizon, Hogeschool Leiden), Laura Nooteboom (Curium LUMC), Arie Opstelten (gemeente Den Haag), Noortje Pannebakker (TNO), Fleur Spijkers (Holland Rijnland), Nita van Veluw (JSO), Henk Visch (GGD HM) en Marianne de Wolff (TNO): bedankt voor jullie inspanningen!

Je kunt hier de besluitbrief die we van ZonMw hebben ontvangen lezen. Ook geeft ZonMw Algemene aanwijzingen RKJ’s voor de verdere uitwerking van de aanvraag. Voor het uitwerken ontvangen we €19880,- om in drie maanden een plan van aanpak te ontwikkelen over hoe we samen verder gaan de komende vier jaar. Het programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd 2020-2024 is er om regionale samenwerking verder te stimuleren. Lees hier meer over op deze pagina. SAMEN geeft hieraan invulling door rondom verschillende thema’s Leernetwerken op te zetten. In deze leernetwerken willen we antwoorden vinden op maatschappelijke vraagstukken. Tijdens de Verbindingsgroep op 15 oktober a.s. worden de thema’s verder toegespitst. Het opstellen van een veranderagenda op deze thema’s doen we met jou tijdens de Werkconferentie SAMEN Verder. Meld je nu aan!

Aanvraag Startimpuls Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd ingediend

Op 10 september heeft SAMEN de strategie voor de aanvraag voor de vervolgsubsidie Kenniswerkplaatsen Jeugd ingediend. Hieraan hebben verschillende leden in voortdurende afstemming met het coördinatieteam de afgelopen zomer hard gewerkt. Rob Gilsing (De Haagse Hogeschool), Petra de Jong (GGD HM), Jessica Kiefte (LUMC), Frans de Kok (JGZ ZHW), Chris Kuiper (Horizon, Hogeschool Leiden), Laura Nooteboom (Curium LUMC), Arie Opstelten (gemeente Den Haag), Noortje Pannebakker (TNO), Fleur Spijkers (Holland Rijnland), Nita van Veluw (JSO), Henk Visch (GGD HM) en Marianne de Wolff (TNO): bedankt voor jullie inspanningen!

De gehele aanvraag voor de Startimpuls Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd kun je hier lezen. Basis voor deze aanvraag vormden 6 bouwstenen die eerder zijn opgehaald uit alle gelederen. Deze bouwstenen zijn: 1. Verdiepende missen, 2. Site-visit ZonMw, 3. Gemeenten, 4. Inhoudelijke thema’s, 5. Samenwerken met gezinnen en 6. Impact. Meer over de achtergrond en de inhoud van de bouwstenen vind je op deze pagina van onze website.

In december leveren we ons plan van aanpak aan. Ook hieraan werken de verschillende leden van SAMEN mee. Zo vindt op 15 oktober de eerste ledenraadpleging plaats waarin we de thema’s verder toe gaan spitsen. Op 19 november gaan we nog een stap verder tijdens de Werkconferentie SAMEN Verder. Dan wordt rondom elk thema een leernetwerk opgezet. In deze Leernetwerken werken we de komende vier jaar aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Help ook mee om de veranderagenda op het thema van je keuze verder uit te werken en kom dan naar de Werkconferentie SAMEN Verder! Klik hier voor meer informatie over deze bijeenkomst.

Innovatiefunctionarissen SAMEN

Hoe kunnen praktijkorganisaties en gemeenten meer profiteren van SAMEN? Hoe laat je kennisproducten landen op de werkvloer? Hoe kan je profiteren van de regionale infrastructuur voor innovatie en onderzoek die SAMEN biedt? Deze vragen staan centraal voor innovatiefunctionarissen. Zij zijn sinds kort aangesteld om de impact van de producten en leernetwerk SAMEN te vergroten. Deze groep kwam op donderdag 13 juni voor het eerst bij elkaar. De innovatiefunctionarissen maken samen met de themagroepen en projectleiders onderdeel uit van de Verbindingsgroep, een nieuw gremium in de structuur van SAMEN. De verbindingsgroep heeft als doel het uitwisselen en ophalen van kennis- en innovatievraagstukken. Hiermee geven we invulling aan een langer levende vraag onder de leden van SAMEN, en in het bijzonder de visiegroep. Hieronder zie je de nieuwe structuur weergegeven.

Niet goed leesbaar? Bekijk dan hier de nieuwe structuur.

De bijeenkomsten die met de verbindingsgroep worden georganiseerd, vervangen de bijeenkomsten die voorheen onder de noemer ‘werkplaats’ plaatsvonden en vinden gemiddeld 2 keer per jaar plaats. 13 juni bespraken we de:

 1. Invulling van de rol van innovatiefunctionaris
 2. Invulling van de ZonMw subsidie Programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd 2020-2024

Vragen? Laat het ons weten via info@awsamen.nl.

Lees hier meer over het Programma Kenniswerkplaatsen Jeugd 2020-2024Wil je meer weten over hoe we als SAMEN invulling geven aan deze subsidieoproep? Bekijk dan de pagina Regionale Kenniswerkplaatsen 2020-2024 op onze website.

Programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd

Uiterlijk 10 september levert SAMEN haar strategie aan voor het plan van aanpak in verband met de subsidieoproep van ZonMw rondom de vervolgsubsidie Kenniswerkplaatsen Jeugd. Het programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd 2020-2024 is een vervolg op het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd en beoogt de lerende omgeving en verbetercyclus te versterken. In december levert SAMEN haar plan van aanpak aan. In de call die is opengesteld gaat het om:

 • Duurzaam vormgeven van participatie van (ouders/verzorgers van) jeugd;
 • Stimuleren integraal werken en verbinding met werkplaatsen sociaal domein versterken;
 • Verspreiden van kennis binnen en buiten de regio te bevorderen.

Wil je weten hoe we als SAMEN vormgeven aan onze aanvraag, kijk dan op onze website: Regionale kenniswerkplaatsen 2020-2024.