Interactieve bijeenkomst Moreel Beraad: Hogeschool Leiden

Vrijdag 5 april a.s. organiseert Hogeschool Leiden een bijeenkomst waarin onderzoeksresultaten en mogelijkheden rond moreel beraad voor de (jeugd)zorgpraktijk centraal staan.

Moreel beraad helpt professionals verantwoord om te gaan met lastige morele kwesties in hun werk en biedt mogelijkheden voor een continu proces van kwaliteitszorg. Op vrijdag 5 april a.s. organiseert Hogeschool Leiden een bijzondere ochtend waarin onderzoeksresultaten en mogelijkheden rond moreel beraad voor de (jeugd)zorgpraktijk centraal staan. Deze bijeenkomst is gericht op bestuurders, beleidsmedewerkers en professionals, die willen verkennen hoe moreel beraad kan bijdragen aan kwaliteitsverbetering.

Programma Moreel beraad: professionalisering en kwaliteitszorg
9.00 -13.00 uur, Hogeschool Leiden (F0.017)

09.00 Inloop
09.30 Moreel beraad in groepen
11.30 Pauze
11.45 Presentatie promotieonderzoek en mogelijkheden voor samenwerking met zorginstellingen in de regio door Ruth Spijkerboer. Daarnaast is er ruimte voor vragen en discussie.

Moreel beraad is een gestructureerde vorm van overleg over morele/ethische vragen. Het helpt deelnemers morele kwesties te herkennen en te reflecteren op het juiste handelen n.a.v. een concrete ervaring. Onderzoek naar ervaringen met moreel beraad in de gezondheidszorg, ggz, maatschappelijke opvang en jeugdzorg laat duidelijk zien dat professionals in die zorgpraktijken moreel beraad positief ervaren.

Aanmelden kan tot 26 maart via dit formulier.

Neem bij vragen contact op met Bastiaan Westerhout via 06 11585735

Geplaatst in Nieuws.