15 mei intreerede Rob Gilsing – de Haagse Hogeschool

Op woensdag 15 mei 2019 houdt Rob Gilsing zijn intreerede als lector Jeugdhulp in Transformatie aan de Haagse Hogeschool. Rob Gilsing is sinds 1 mei 2018 lector Jeugdhulp in Transformatie aan de Haagse Hogeschool. Rob’s lectoraat doet praktijkgericht onderzoek naar de transformatie van de jeugdhulp in de regio Haaglanden. Het lectoraat is ingebed in het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden, een samenwerkingsverband tussen Jeugdformaat, Youz, de gemeenten Den Haag, Delft en Zoetermeer en de Haagse Hogeschool. Het Kennisnetwerk wil praktijkgericht onderzoek ter bevordering van de transformatie mogelijk maken en stimuleren. Mede op die manier wil het Kennisnetwerk voeding geven aan de curricula van de opleidingen voor jeugdhulpprofessionals.
Uitnodiging

Voorafgaand aan de intreerede organiseert het lectoraat een symposium over jeugdhulp. Dit symposium is tevens de start van het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden, waar het lectoraat actief aan deelneemt. Daarbij wordt ingegaan op de betekenis van verschillende soorten kennis voor praktijk en beleid: ervaringskennis, kennis uit praktijkgericht onderzoek en datasturing in dialogen. Hans Boutellier leidt in over de rol van kennis en onderzoek in een netwerksamenleving. Daarna is het woord aan hen om wie het uiteindelijk allemaal draait: mensen met opvoed- en opgroeivragen en -problemen. Zij gaan het hebben over hun ervaringen met zelfregie houden en de samenwerking tussen hulpverleners en andere partijen. Vervolgens worden in parallelsessies thema’s gepresenteerd waar het Kennisnetwerk de komende tijd onderzoek naar doet. Per sessie zijn er meerdere inleiders en is er voldoende ruimte voor discussie. Tot slot zijn de bestuurders van de Kennisnetwerkpartners aan zet. Zij lanceren het netwerk officieel en bespreken hun ambities met en verwachtingen van het Kennisnetwerk.

Meer informatie over de intreerede en het symposium.

Aanmelden.

 

Geplaatst in Nieuws.