Krista van Mourik gepromoveerd: Cultural adaptation of a parenting intervention for parents in multi-ethnic disadvantaged neighborhoods

Krista van Mourik promoveerde 12 december. Zij onderzocht binnen SAMEN hoe opvoedinterventies sociaal-cultureel passend gemaakt kunnen worden voor ouders woonachtig in multi-etnische achterstandswijken. Aanleiding was dat bepaalde groepen onvoldoende werden bediend met het generieke aanbod. De studies in het proefschrift benadrukken de invloed van stress en externe factoren op de opvoedervaring van ouders met een migratie achtergrond of lage sociaaleconomische positie. Naar aanleiding van de uitkomsten is een module ontwikkeld die ouders ondersteunt bij het omgaan met stress en niet-helpende emoties. Deze module is toegevoegd aan een bestaande interventie en aangeboden aan een cultureel diverse groep ouders. De module werd positief gewaardeerd door ouders en professionals.

Het proefschrift is te downloaden via http://www.publicatie-online.nl/publicaties/krista-van-mourik. Het wachtwoord is 15924.

Geplaatst in Nieuws.