Programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd

Uiterlijk 10 september levert SAMEN haar strategie aan voor het plan van aanpak in verband met de subsidieoproep van ZonMw rondom de vervolgsubsidie Kenniswerkplaatsen Jeugd. Het programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd 2020-2024 is een vervolg op het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd en beoogt de lerende omgeving en verbetercyclus te versterken. In december levert SAMEN haar plan van aanpak aan. In de call die is opengesteld gaat het om:

  • Duurzaam vormgeven van participatie van (ouders/verzorgers van) jeugd;
  • Stimuleren integraal werken en verbinding met werkplaatsen sociaal domein versterken;
  • Verspreiden van kennis binnen en buiten de regio te bevorderen.

Wil je weten hoe we als SAMEN vormgeven aan onze aanvraag, kijk dan op onze website: Regionale kenniswerkplaatsen 2020-2024.

Geplaatst in Nieuws.