Project LUID en DUIDELIJK: de stem van de jeugdige in de keten gehonoreerd

Eind juli is de subsidie door ZonMw voor dit project, dat ontstaan is vanuit de Themagroep Kindermishandeling, toegekend. Doel is het vinden van een duurzame manier waarop de stem van de jeugdige gehoord wordt, gedurende het gehele traject. Het project bevindt zich nog in een pril stadium, ideeën en ervaringen zijn dan ook van harte welkom!

Bij dit project werken onder meer TNO, Veilig Thuis HM, Veilig Thuis Haaglanden, GGD HM, JGZ, GGD Haaglanden, Jeugdbescherming west en ouders en kinderen samen. De samenwerking wordt nog uitgebreid met een hulpverleningsinstantie en mogelijk de Raad voor de Kinderbescherming.
Aan het einde van het project hopen we te weten hoe we kinderen het beste kunnen betrekken bij de hulpverlening. Nu zijn het vaak de professionals en de ouders/verzorgers die voor de jeugd spreken. Met de jeugdige zelf wordt, als er met hem of haar wordt gesproken, vaak maar een keer gesproken. Dit terwijl eerst sprake moet zijn van een vertrouwensband alvorens hij of zij vertelt over hun ervaringen en/of wensen en meningen.

Ideeën ten aanzien van de stem van de jeugdige in de keten? Neem contact op met Henrique Sachse, vertrouwensarts Veilig Thuis, 088-3084871, hsachse@veiligthuishm.nl.

Geplaatst in Nieuws.