Project Samen-Werken, Samen-Leren gehonoreerd

Op 30 augustus 2018 is de startbijeenkomst voor het project Samen-Werken, Samen-Leren. Vlak voor de vakantie ontving hoofdaanvrager Hogeschool Leiden het bericht dat de subsidieaanvraag ‘Samen-Werken, Samen-Leren’ is gehonoreerd. Binnen dit project werken beleid, praktijk, onderwijs (studenten en docenten), onderzoek en (ouders van) jeugd samen aan het vormgeven van een regionaal leernetwerk zodat het professioneel handelen versterkt wordt. De samenwerkende partijen zijn Hogeschool Leiden, Horizon Jeugdzorg en onderwijs, De Haagse Hogeschool, JES Rijnland, Cardea Jeugdzorg, CURIUM, Centrum voor Jeugd en Gezin Den Haag en Kwadraad.

In februari 2020 wordt het project afgerond. In deze periode wordt verkend hoe onderzoeksresultaten en praktijkervaringen kunnen worden opgenomen in het onderwijs en de praktijk. Door verschillende intervisie- leer- en themabijeenkomsten met studenten, docenten, professionals, onderzoekers, jongeren en hun ouders wordt een duurzaam leernetwerk opgezet. Dit resulteert aan het einde van het project in een curriculumaanpassing van de hbo-opleiding Social Work en doorontwikkeling van het vormgeven van professionele ontwikkeling op de werkplek waardoor het regionaal leernetwerk geborgd is. Ook levert het handreikingen voor praktijk en onderwijs op voor het vergoten van de betrokkenheid van cliënten. Bovendien wordt een rapport opgesteld over de do’s en don’ts van leerwerkplaatsen in het hbo.

Meer weten? Lees de volledige projectomschrijving van Samen-Werken, Samen-Leren.

Geplaatst in Nieuws.