Regionale kenniswerkplaatsen 2020-2024

Uiterlijk 10 september levert SAMEN haar strategie aan voor het plan van aanpak voor de vervolgsubsidie Kenniswerkplaatsen Jeugd. In december leveren we ons plan van aanpak aan. Deze call is opengesteld in verband met het Programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd 2020-2024. Hierin gaat het om:

  • Duurzaam vormgeven van participatie van (ouders/verzorgers van) jeugd;
  • Stimulering integraal werken en verbinding met werkplaatsen sociaal domein versterken;
  • Verspreiding van kennis binnen en buiten de regio bevorderen.

Meer informatie over het programma vind je op de website van ZonMw of lees je in dit document. Ook vind je op de website van ZonMw de oproep met de details en randvoorwaarden.

In aanloop van de openstelling hebben visiegroepleden en projectleiders van ZonMw het verzoek ontvangen hun feedback te geven op de conceptversie van de programmatekst. Ook heeft een delegatie van de commissie van ZonMw op 15 april jl. een bezoek gebracht aan SAMEN. Naast dat we onszelf gepresenteerd hebben, hebben we input geleverd voor de call door met de commissieleden in gesprek te gaan over de rol van gemeenten, cliëntparticipatie en kennisverspreiding- en borging. Ook hebben we laten zien hoe we ons als SAMEN voorbereiden op de call bij het ontwikkelen van een strategie voor het plan van aanpak. In onderstaande tijdslijn zijn de activiteiten rondom de aanvraag weergegeven.

Klik hier voor een grotere versie van de tijdslijn

Of klik hier voor een grotere versie van de tijdslijn.

Om te komen tot deze tijdslijn, heeft het coördinatieteam enkele ‘bouwstenen’ aangewezen die nodig zijn om aan de subsidievoorwaarden van ZonMw en aan de binnen SAMEN levende wensen voor doorontwikkelen te voldoen. Deze bouwstenen, zie hieronder, zijn ingevuld door een breed scala aan afgevaardigden van de partners van SAMEN.

Klik hier voor een grotere afbeelding van de bouwstenen

Of klik hier voor een grotere versie. Hieronder tref je een nadere toelichting per bouwsteen.

  1. Bouwsteen Verdiepende missie
  2. Bouwsteen Site-visit ZonMw
  3. Bouwsteen Gemeenten
  4. Bouwsteen Inhoudelijke thema's
  5. Bouwsteen Samenwerken met gezinnen
  6. Bouwsteen Impact

Vragen en/of opmerkingen? Neem contact met ons op, via info@awsamen.nl of kijk bij contact voor onze gegevens.