Startbijeenkomst Samen-Werken, Samen-Leren

Op 15 november jl. vond de startbijeenkomst plaats van de werkgroep van het project Samen-Werken, Samen-Leren. Daarbij heeft de groep een flinke start gemaakt met de eerste fase (de opstart) van het project. In deze fase worden 3 werkgroepen geformeerd: 1) stage, 2) reflectie en 3) Leerhuis en deze vormen leernetwerken. De resultaten van de bijeenkomst waarbij aan de hand van de Scrum-methode is gewerkt, worden nu eerst verwerkt.
Hieronder de presentatie van deze startbijeenkomst. De vervolgbijeenkomst vindt plaats op 10 januari. Op 10 december komt de stuurgroep voor het eerst bij elkaar.

20181115 SW SL 1e werkgroepbijeenkomst

Geplaatst in Nieuws.