Update project LUID en DUIDELIJK: de stem van de jeugdige in de keten

Ontwikkeling van een werkwijze 1.0

In maart en april vond een serie van vier bijeenkomsten van de Ontwikkelgroep LUID en DUIDELIJK plaats. LUID en DUIDELIJK: de stem van de jeugdige in de keten is een ZonMw-project van TNO, Veilig Thuis en GGD met als doel om jeugdigen serieus te nemen en een stem te geven zolang als nodig is na een melding bij Veilig Thuis. De Ontwikkelgroep LUID en DUIDELIJK bestaat uit jongeren, ouders, en professionals van Veilig Thuis, jeugdbescherming en jeugdhulp, jeugdteams, gemeente en onderwijs. Het doel van de vier bijeenkomsten was om met elkaar uit te denken waar een onafhankelijke steunfiguur voor jeugdigen, na melding bij Veilig Thuis, aan moet voldoen. Janet van Bavel (voorheen werkzaam bij Kenter Jeugdhulp/Kinder- en jeugdtraumacentrum Kennemerland) leidde de discussies in goede banen.

Met de input uit de bijeenkomsten ontwikkelde de projectgroep gaandeweg een ‘Werkwijze 1.0’ (prototype) die voldoende uitgedacht en gedragen is om een pilot mee te kunnen starten. In de bijeenkomsten is gesproken over visie, taken en rollen van een steunfiguur, matching van jeugdige en steunfiguur, procedures en mogelijke knelpunten. Maatwerk bleek het terugkerende begrip gedurende de bijeenkomsten. Daarbij zijn voor drie hoofdtypen steunfiguren zijn aandachtspunten uitgewerkt: de professionele steunfiguur, de ervaringsdeskundige en de steunfiguur uit het sociale netwerk. Uit de vier bijeenkomsten sprak een grote betrokkenheid van deelnemers om een werkwijze te ontwikkelen die aansluit bij de wensen en belangen van jeugdigen zonder daarbij reguliere taken van Veilig Thuis, jeugdbescherming of hulpverlening over te nemen.

In de pilot die voor de zomer start, worden drie cases bij Veilig Thuis Midden Holland en drie bij Veilig Thuis Haaglanden geworven voor deelname en wordt de mogelijkheid van een onafhankelijke steunfiguur geboden. In drie cycli van evaluatie en aanpassing (actieonderzoek), samen met de betrokkenen bij deze cases en hun steunfiguren, wordt de werkwijze met een onafhankelijke steunfiguur voor jeugdigen doorontwikkeld tot een definitiever versie 2.0.

Voorafgaand aan de bijeenkomsten is een literatuurstudie uitgevoerd, zijn interviews gehouden met jongeren en met vertegenwoordigers van andersoortige vertrouwenspersonen/mentoren.
Voor meer informatie over het project: Remy Vink, projectleider TNO (remy.vink@tno.nl / 0621134483)

Geplaatst in Nieuws.