e-Health

Themainhoud

E-Health staat voor zorg via internet. Ook in de zorg voor jeugd krijgt e-Health steeds meer de aandacht door reguliere gesprekken te combineren met online interventies. Gezien de steeds grotere rol van online interventies, is de themagroep e-Health opgericht in 2017. Hoe kunnen deze interventies kinderen ondersteunen in gesprek te gaan over een situatie?

Meer weten of bijdragen?

Iedereen is welkom om lid te worden van de themagroep. Daarnaast willen wij samen optrekken om producten te optimaliseren en te verspreiden. Zoals de Praatplaat, ontwikkeld door het bedrijf Wizzle Game Works in samenwerking met medewerkers van Jeugdbescherming west en Veilig Thuis. Om kinderen zo goed mogelijk te helpen, is het belangrijk met henzelf in gesprek te gaan en inzicht te krijgen in hun netwerk. Vaak gaat dit niet vanzelf, vandaar dat daarvoor de Praatplaat is ontwikkeld. Wij laten graag meer onderzoek doen naar de resultaten.

Wil je een bijdrage leveren? Neem dan contact op met Emmy Berben via: e.berben@jeugdbeschermingwest.nl.

Leden

Emmy Berben - Jeugdbescherming West- Kwaliteit & Beleid
Marina Massaro - Jeugdbescherming West- Beleid & Bedrijfsvoering Functie: Controller Kwaliteit

Producten

de Praatplaat. Met deze game op de computer worden spelenderwijs het gezin en het netwerk van het kind heen in beeld gebracht. De medewerker begeleidt het kind bij het spelen van de game, op die manier zijn zij met elkaar in gesprek.

Forum

Raadpleeg eventueel ook het thema e-Health op het forum voor de leden van AW SAMEN.