Leernetwerk i.o. Kwetsbare gezinnen

Inhoud

 

De Verbindingsgroep heeft voor het Leernetwerk Kwetsbare gezinnen de volgende ambitie geformuleerd:

We komen tot een allesomvattende aanpak om intergenerationele problematiek te doorbreken.

Om dit te bereiken zijn een opleidings-, verander- en onderzoek- en ontwikkelagenda opgesteld. Kijk hier. Ook gezinnen hebben we bevraagd. De centrale vraag was: hoe betrekken we gezinnen structureel in de Regionale Kenniswerkplaats SAMEN VERDER en wat zijn hun ambities omtrent de thema’s van de leernetwerken van SAMEN VERDER? Het resultaat hiervan voor het Leernetwerk Kwetsbare gezinnen lees je in deze factsheet.

Meer weten of bijdragen?

Wij denken dat leernetwerken het antwoord zijn bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken in het brede sociaal domein. Alleen kan je deze vraagstukken niet oplossen. Daarom werken we samen: met gezinnen, praktijkprofessionals uit de zorg voor jeugd en het brede sociale domein, gemeenten, hogescholen en kennisinstituten. Een leernetwerk is een samenwerkingsverband vanuit deze verschillende disciplines dat werkt aan een vraagstuk in een wijk, gemeente of regio en SAMEN verrijkt met kennis en expertise vanuit alle perspectieven.  Lees meer over hoe leernetwerken werken.

We verwachten in september 2020 van start te gaan met de Leernetwerken Integraal werken, Normaliseren en Kwetsbare gezinnen. Wil je aansluiten bij (een van de) Leernetwerken? Neem contact met ons op: info@awsamen.nl.

Meer weten over de aanvraag SAMEN VERDER: Leren & implementeren, de achtergrond van de aanvraag en het programma van ZonMw waarbinnen deze aanvraag is gedaan? Bekijk de pagina Regionale Kenniswerkplaatsen 2020-2024.

Documenten

Factsheet Leernetwerk Kwetsbare gezinnen

Gezinnen en Leernetwerk Kwetsbare gezinnen

Aanvraag project LNW Kwetsbare gezinnen

Forum

Leden, achtergrondinformatie en actuele informatie tref je op ons forum.

Nieuws van het LNW Kwetsbare gezinnen