Leernetwerk i.o. Normaliseren

Inhoud

Een leernetwerk is een samenwerkingsverband van 5 tot 20 personen dat vanuit verschillende disciplines werkt aan een vraagstuk in een wijk, gemeente of regio en dat SAMEN verrijkt met kennis en expertise vanuit alle perspectieven. Het Leernetwerk Normaliseren iwerkt aan de volgende ambitie:

We komen tot een visie op een lexicon voor het praten over het normale leven en gaan deze gebruiken

Om dit te bereiken zijn een opleidings-, verander- en onderzoek- en ontwikkelagenda opgesteld. Kijk hier.. Ook gezinnen hebben we bevraagd. De centrale vraag was: hoe betrekken we gezinnen structureel in de Regionale Kenniswerkplaats SAMEN VERDER en wat zijn hun ambities omtrent de thema’s van de leernetwerken van SAMEN VERDER? Het resultaat hiervan voor het Leernetwerk Normaliseren lees je in deze factsheet.

Meer weten of bijdragen?

Wij denken dat leernetwerken het antwoord zijn bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken in het brede sociaal domein. Alleen kan je deze vraagstukken niet oplossen. Daarom werken we samen: met gezinnen, praktijkprofessionals uit de zorg voor jeugd en het brede sociale domein, gemeenten, hogescholen en kennisinstituten. Lees meer over hoe leernetwerken werken.

In september 2020 gaan we van start met de Leernetwerken Integraal werken, Normaliseren en Kwetsbare gezinnen. Wil je aansluiten bij (een van de) Leernetwerken? Neem contact met ons op: info@awsamen.nl.

Meer weten over de aanvraag SAMEN VERDER: Leren & implementeren, de achtergrond van de aanvraag en het programma van ZonMw waarbinnen deze aanvraag is gedaan? Bekijk de pagina Regionale Kenniswerkplaatsen 2020-2024.

Documenten

Leernetwerk Normaliseren

Gezinnen en Normaliseren

Aanvraag LNW Normaliseren

Forum

Leden, achtergrondinformatie en actuele informatie tref je op ons forum.

Nieuws Normaliseren