Lerend Transformeren

Projectbeschrijving

Het doel van het project is het ondersteunen van professionals en organisaties in het jeugddomein bij het ontwikkelen van een nieuwe werkstijl gericht op de transformatie van de zorg voor jeugd. Ondersteuningsaanbod, zoals coaching en intervisie, wordt in het project (door)ontwikkeld, getoetst en overdraagbaar gemaakt, zodat de gehele jeugdsector kan profiteren van de kennis.

Onderzoeksvragen

Vraag die dit project wil beantwoorden

  1. Hoe kunnen organisaties in het jeugddomein hun medewerkers ondersteunen om de transformatiedoelen te bereiken?

Meer weten of bijdragen?

Doe mee aan onze werkgroep op Kennisnet Jeugd! Hier vind je praktijkvoorbeelden, geleerde lessen en succesverhalen over de transformatie van de zorg voor jeugd. Stel je vragen en reageer en draag zo bij aan deze transformatie!

Activiteiten en methoden

Het project richt zich op de verbetering en ontwikkeling van ondersteuningsaanbod door actieonderzoek. De kennis die wordt verworven, wordt direct verbonden aan nieuwe mogelijkheden en de onderzoekers werken hierbij samen met de professional en zijn gelijkwaardig aan elkaar (Wright, 2013).

Binnen het project Lerend Transformeren vinden 15 actieonderzoeken plaats, uitgevoerd door medewerkers in het jeugddomein die in hun eigen organisatie onderzoek doen. Daarbij wordt nieuw ondersteuningsaanbod ontwikkeld of bestaand aanbod doorontwikkeld. Alle actieonderzoeksgroepen vormen een leergemeenschap en komen regelmatig samen in leerwerksessies en masterclasses.

Eindproduct en tijdpad

Het eindproduct is een inspiratiedocument omtrent: (a) de uitgevoerde actieonderzoeken, inclusief in het project (door)ontwikkelde ondersteuningsaanbod en resultaten; en (b) de geleerde lessen op het gebied van ondersteuningsaanbod per transformatiedoel. Het inspiratiedocument komt aan het einde van het project beschikbaar.

Daarnaast heeft er 8 april 2019 een slotsymposium plaatsgevonden. Meer over het slotsymposium en wat het project Lerend Transformeren heeft opgeleverd, lees je in dit e-magazine.

Tussenresultaten en producten

e-magazine over het slotsymposium en wat het project heeft opgeleverd
Interview met Ellis ter Beek over het actieonderzoek versterken eigen kracht in een gesloten setting: JouwZorg
Interview met Els Evenboer over actieonderzoek in gemeenten
Verslag eerste Masterclass Lerend Transformeren 23 mei 2017
Verslag tweede Masterclass Lerend Transformeren 20 november 2017
Presentatie prof. Abma tweede Masterclass Lerend Transformeren 20 november 2017
Interview met Mascha Kamphuis van Kennisnet Jeugd
Interview met Eva Mulder van Kennisnet Jeugd
Interview met Ella Tacq van Kennisnet Jeugd
Voorstelstukjes van de deelnemende actieonderzoekers binnen Preventie en Eigen Kracht, Demedicaliseren, Juiste Hulp op Maat, Ruimte voor professionals

Ook interessant

Werkgroep Lerend Transformeren op Kennisnet Jeugd

 

Transformatiedoel

1. Ruimte voor professionals ←
2. Integrale hulp ←
3. Preventie & Eigen kracht ←
4. Normaliseren ←
5. Juiste hulp op maat ←

Themagroep

1. 16-23 jaar
2. Kindermishandeling
3. e-Health
4. Werkplezier

Looptijd

Januari 2017 tot augustus 2019

Contactpersoon

Fieke Pannebakker
Fieke Pannebakker,
onderzoeker
fieke.pannebakker@tno.nl