Onderbouwing triagewerkwijze in de Jeugdgezondheidszorg

Projectbeschrijving

Steeds meer organisaties in de JGZ maken gebruik van een triagewerkwijze. In plaats van alle kinderen standaard uit te nodigen voor een contactmoment, worden in het triagemodel enkel nog de kinderen bij de jeugdarts of -verpleegkundige uitgenodigd bij wie een mogelijk ontwikkelings- of gezondheidsrisico is gesignaleerd. Deze manier van werken is veelbelovend, maar is nog niet goed onderbouwd en geüniformeerd. Iedere JGZ-organisatie bepaalt nu zelf wanneer een kind in aanmerking komt om uitgenodigd te worden en baseert dit op andere beslisregels. Deze beslisregels vormen samen een triageprotocol. Er was behoefte aan meer onderbouwing en eenheid in dit triageprotocol.

Activiteiten en methoden

Het project bestond uit vijf fasen, namelijk:

 1. Informatiebrief ouders (mei 2016 - april 2017)
  Interviews met ouders over belemmeringen m.b.t. invullen van vragenlijsten. Opstellen van ouderinformatiebrief die meegestuurd wordt met vragenlijsten.
 2. Ontwikkelen uniform triageprotocol (mei 2016 - april 2017)
  Een werkgroep (o.a. gevormd door experts uit de JGZ) heeft het triageprotocol vastgesteld. Dit gebeurde op systematische wijze aan de hand van een beoordelingskader.
 3. Onderzoek kwaliteit van signalering van het triageprotcol (mei 2017 – december 2018)
  Het vernieuwde triageprotocol is ingevoerd in twee JGZ-organisaties met een triagewerkwijze. De kwaliteit van signalering is bepaald en vergeleken VOOR en NA de invoering van het protocol. Twee organisaties zonder triagewerkwijze verzamelden ook data, voor het vaststellen van de testeigenschappen van het protocol.
 4. Onderzoek naar de tevredenheid bij JGZ-medewerkers (september 2018 – december 2018)
  Interviews met JGZ-medewerkers over tevredenheid gebruik vernieuwde triageprotocol.
 5. Verslaglegging en kennisoverdracht (september 2018 – november 2018)

Producten

Factsheet Uniform triageprotocol

Achtergronddocument Uniform triageprotocol JGZ

Gezondheidsvragenlijst JGZ 5-6jr

Gezondheidsvragenlijst JGZ 9-11jr

Uniform triageprotocol JGZ 5-6jr

Uniform triageprotocol JGZ 9-11jr

 

Transformatiedoel

1. Ruimte voor professionals
2. Integrale hulp
3. Preventie & Eigen kracht
4. Normaliseren
5. Juiste hulp op maat ←

Themagroep

1. 16-23 jaar
2. Kindermishandeling
3. e-Health
4. Werkplezier

Looptijd

Mei 2016 tot november 2018

Contactpersoon

Meinou Theunissen
Meinou Theunissen,
onderzoeker
meinou.theunissen@tno.nl