Themagroepen

De projecten waarmee de AW SAMEN aan het realiseren van de transformatiedoelen werkt, ontstaan vanuit ervaringen en/of vragen van leden van SAMEN en vanuit verschillende themagroepen. Deze themagroepen hebben elk een eigen trekker en plan van aanpak.

De themagroepen zijn:

  1. 16-23 jaar
  2. Kindermishandeling
  3. In ontwikkeling bedreigd vaderschap
  4. e-Health
  5. Werkplezier