Juiste hulp op maat

Het transformatiedoel Juiste hulp op maat beoogt door (eerder) de juiste hulp te bieden, de noodzaak van gespecialiseerde hulp te verminderen. Dit is beter voor het kind en heeft als bijkomend voordeel dat bespaard kan worden.

Themagroep

Themagroep e-Health

Lopende projecten

Samen-Werken, Samen-Leren

Afgeronde projecten

Aanbod echtscheiding
Bereik van moeilijk bereikbare groepen
Ganesh
Lerend Transformeren
Onderzoek pilot Schoolcoach Den Haag
Signaleren in de JGZ