Normaliseren

Beschrijving

Het transformatiedoel Normaliseren beoogt de zorg voor jeugd dichterbij kinderen, jongeren en hun gezinnen te organiseren. Daardoor kan gedemedicaliseerd, ontzorgd en genormaliseerd worden, is de gedachte. Zo wordt namelijk het opvoedkundig klimaat versterkt. Hierbij kan gedacht worden aan plekken rondom de jeugd zoals school, kinderopvang en de wijk.

Themagroep

Op dit moment is er geen themagroep actief de zich specifiek richt op dit transformatiedoel.

Lopende projecten

Samen-Werken, Samen-Leren

Afgeronde projecten

Lerend Transformeren
Onderzoek pilot Schoolcoach Den Haag